Event
23.04.2021
Geschreven door:

Werkgevers opgelet: jonge ouders krijgen weer meer rechten

Sinds 2019 krijgen de partners van jonge moeders niet langer twee, maar vijf vrije dagen na de geboorte van hun kind (het zogenaamde ‘Partnerschapsverlof’).

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden

Daar bleef het echter niet bij.
Sinds 1 juli 2020 krijgen zij nog eens vijf weken betaald verlof, dat zij mogen opnemen in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. Op 20 april 2021 stemde de Tweede Kamer daarnaast nog in met een regeling die het opnemen van ouderschapsverlof moet gaan stimuleren.
Ook nu al hebben ouders recht om 26 weken ouderschapsverlof op te nemen gedurende de eerste 8 levensjaren van hun kind. Echter, omdat dit verlof niet wordt doorbetaald, wordt hiervan alleen maar gebruik gemaakt door ouders die zich dit kunnen permitteren.

Onterecht, vindt Minister Wouter Koolmees. Daarom worden met het aangenomen wetsvoorstel vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof doorbetaald, mits deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De doorbetaling vindt plaats via UWV, de uitkering beloopt 50% van het dagloon en is gemaximeerd tot 50% van het maximum dagloon. Bij cao kunnen afspraken worden gemaakt over een eventuele aanvulling hiervan door werkgevers.

En de werkgever? Die zal ervoor moeten zorgen dat hij de werkvloer zo inricht dat hij de jonge ouders geruime tijd kan missen. Hoe belangrijk ook voor jonge gezinnen, voor werkgevers zal de nieuwe regeling waarschijnlijk weer een nieuwe uitdaging met zich brengen.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.03.2023
Een wettelijke grondslag voor het WHOA-beleid van het UWV ontbreekt

Het UWV stopt de subsidierelatie met een onderneming als deze een NOW-schuld meeneemt in een WHOA-akkoord. Volgens het UWV is het daarna niet meer mogelijk om alsnog een vaststellingsaanvraag in te dienen over de betreffende NOW-tranche. Dat beleid kan niet geoorloofd worden volgens de rechtbank van Amsterdam.

Nieuws
13.03.2023
Robin-Jan de Nerée tot Babberich blikt terug op samenwerking met Ali Arslan

“Een advocaat is er niet alleen om problemen op te lossen, maar juist ook om nieuwe kansen te ontwikkelen”

Blog
17.03.2023
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.