Event
05.10.2021
Geschreven door:
Özgür Çolak

Nieuwsflits: corona en huurkorting

Hebben huurders (zoals horecaondernemers, kappers of sportscholen) recht op huurkorting van hun verhuurders omdat zij tijdens de coronacrisis verplicht werden om hun deuren te sluiten of onderworpen zijn geweest aan overheidsbeperkende maatregelen (zoals beperkte openingstijden, 1,5-meter afstand, maximaal aantal bezoekers etc.). En zo ja, hoe moet die huurkorting berekend worden?

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden

In het afgelopen jaar zijn er verschillende – soms tegenstrijdige – uitspraken gedaan door rechters in heel Nederland. Om duidelijkheid te krijgen, heeft de kantonrechter uit Roermond (prejudiciële) vragen gesteld aan de Hoge Raad. De advocaat-generaal (AG), adviseur van de Hoge Raad, heeft op 30 september jl. geconcludeerd dat de sluiting van overheidswege beschouwd moet worden als een gebrek en beperkingen in het gebruik onvoorziene omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven tot huurprijsvermindering. De AG stelt (als uitgangspunt) dat het nadeel als gevolg van de crisis gelijkelijk (50/50) verdeeld moet worden tussen huurder en verhuurder, waarbij rekening moet worden gehouden met de ontvangen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten).

De formule voor de huurkorting luidt als volgt: (totale werkelijke vaste lasten – ontvangen TVL bedrag) x (huurdeel van de werkelijke vaste lasten) x percentage omzetvermindering x 50%.

Of de Hoge Raad de conclusie van de AG zal volgen, is nog even afwachten. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

Vragen naar aanleiding van deze nieuwsflits? Onze collega mr. Ö. Çolak helpt u graag verder.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.03.2023
Een wettelijke grondslag voor het WHOA-beleid van het UWV ontbreekt

Het UWV stopt de subsidierelatie met een onderneming als deze een NOW-schuld meeneemt in een WHOA-akkoord. Volgens het UWV is het daarna niet meer mogelijk om alsnog een vaststellingsaanvraag in te dienen over de betreffende NOW-tranche. Dat beleid kan niet geoorloofd worden volgens de rechtbank van Amsterdam.

Nieuws
13.03.2023
Robin-Jan de Nerée tot Babberich blikt terug op samenwerking met Ali Arslan

“Een advocaat is er niet alleen om problemen op te lossen, maar juist ook om nieuwe kansen te ontwikkelen”

Blog
17.03.2023
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Özgür Çolak helpt je graag verder.