Event
04.08.2021
Geschreven door:
Jelle Damstra

Wetsvoorstel transparantie bij turboliquidaties

Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, doet u dat natuurlijk het liefst zo snel en zo pijnloos mogelijk. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Wanneer geen bezittingen meer aanwezig zijn, is de turboliquidatie een veel gebruikte mogelijkheid. Daarmee kan een bedrijf dat geen bezittingen heeft snel en eenvoudig beëindigd worden. De verwachting van de overheid is dat veel bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis hun bedrijf willen beëindigen via de turboliquidatie. Dat maakt de kans op misbruik van de turboliquidatie groter. De overheid wil tijdelijke maatregelen nemen om de belangen van schuldeisers te beschermen. Vandaar dat de regering met het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is gekomen.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden
Wat is turboliquidatie?

Na het besluit van een bedrijf om te willen gaan stoppen, zullen normaal de schulden in een vaste, door de wet bepaalde, volgorde betaald moeten worden met de opbrengsten van de bezittingen. Dit wordt ook wel de vereffening genoemd. Bij turboliquidatie vindt deze vereffening niet plaats, omdat er geen bezittingen meer zijn. Het bedrijf kan dan meteen na het besluit te gaan stoppen, worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dat het bedrijf eventueel nog schulden heeft, staat aan turboliquidatie niet in de weg.

Voor wie is de turboliquidatie?

Turboliquidatie kan alleen gebruikt worden door rechtspersonen, zoals een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting of vereniging.

Wat zijn de voor- en nadelen van turboliquidatie?

Een voordeel van de turboliquidatie is dat, zoals de naam doet vermoeden, een onderneming snel en eenvoudig kan worden beëindigd. Het enkele besluit van het bevoegde orgaan (vaak de aandeelhoudersvergadering of bij stichtingen het bestuur) is naast de uitschrijving bij de KvK voldoende. Alvorens dat besluit genomen wordt, kan de onderneming alle bezittingen te gelde maken en de opbrengsten onder de schuldeisers te verdelen. Daarmee wordt voldaan aan de voorwaarden voor turboliquidatie. Naast de snelheid zijn voordelen van turboliquidatie dat de kosten laag blijven en verzet van schuldeisers slechts beperkt mogelijk is. Een nadeel van turboliquidatie is dat de bestuurders aansprakelijk zijn als zou blijken dat op het moment van turboliquidatie nog wel baten te verwachten waren.

Voor schuldeisers is turboliquidatie minder aantrekkelijk. Anders dan bij faillissement, krijgt de schuldeiser namelijk maar beperkt inzicht in de financiële toestand van de rechtspersoon. Het antwoord op de vraag of rechtmatig gebruik gemaakt wordt van turboliquidatie en of sprake is van wanbestuur van de bestuurders, blijft daarmee onduidelijk. Er is namelijk geen curator die toezicht houdt, zoals dat bij een faillissement wel zo is. Daarnaast is in zijn algemeenheid een nadeel van turboliquidatie dat, vanwege de afwezigheid van externe controle, eventuele fraude buiten het zicht kan blijven.

De schuldeiser kan wel naar de rechter stappen om bijvoorbeeld de turboliquidatie aan te tasten, maar zal daarvoor moeten beschikken over informatie waaruit kan worden afgeleid dat er nog bezittingen zijn. Daarnaast kan de schuldeiser faillissement aanvragen als de schuldeisers kan aantonen dat er nog wel baten in de rechtspersoon zitten of de bestuurders aansprakelijk stellen vanwege wanbestuur. Voor al deze procedures heeft de schuldeiser echter wel informatie nodig die hij nu bij een turboliquidatie niet heeft. Dat wil de regering met het wetsvoorstel veranderen.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

De regering heeft al langer het voornemen om meer transparantie te krijgen in de procedure van turboliquidatie. Nu als gevolg van de coronapandemie naar verwachting meer gebruik zal worden gemaakt van de turboliquidatie, heeft de regering het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in internetconsultatie gebracht.

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat het bestuur van het bedrijf dat beëindigd wordt een laatste staat van baten en lasten (bezittingen en schulden) moet deponeren bij de Kamer van Koophandel (en nog eventueel missende jaarrekeningen van eerdere jaren). Daarnaast moet, als er nog schulden zijn, een schriftelijke toelichting op de oorzaak van het ontbreken van bezittingen worden gegeven. Ten slotte moet een zogeheten slotuitdelingslijst worden gepubliceerd. Daarin staat welke schulden zijn voldaan met de resterende bezittingen. Deze informatie wordt ook wel de verantwoordings- en bekendmakingsplicht genoemd. Met deze informatie hebben schuldeisers meer kennis over de financiële situatie van het bedrijf. Zo kunnen de schuldeisers beoordelen of ze moeten protesteren tegen de turboliquidatie, door naar de rechter te stappen.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in maatregelen (zoals het opleggen van een bestuursverbod) ter bestrijding van frauduleuze turboliquidatie of het niet voldoen aan het verstrekken van de informatie.

Conclusie

Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wil de wetgever de rechtsbescherming van schuldeiser verbeteren. Dit gebeurt door een verantwoordings- en bekendmakingsplicht op te leggen aan de rechtspersoon welke via een turboliquidatie ten einde komt. Wij vinden dit wetsvoorstel een goede ontwikkeling. We zullen u op dit blog op de hoogte houden van de ontwikkelingen over onder andere dit wetsvoorstel.

Mochten deze ontwikkelingen vragen bij u oproepen, zijn wij altijd bereid u meer informatie te verstrekken. Ook in het geval u vragen heeft over faillissementsrecht in het algemeen kunt u bij ons terecht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze specialisten:
mr. N.J. Damstra / mr. A. Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
08.09.2022
Aandeelhoudersgeschil? Let op de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het hof Amsterdam die bevoegd is tot het behandelen en beslissen van procedures bij geschillen in de Nederlandse vennootschappen. Het bijzondere van de Ondernemingskamer is dat het zich richt op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht. In de Ondernemingskamer zitten naast 3 rechters ook 2 deskundigen, vaak accountants of economen, uit de praktijk met specialistische kennis. De Ondernemingskamer is in een aantal soort zaken exclusief bevoegd in eerste aanleg, zoals de enquêteprocedure en de jaarrekeningprocedure. Daarnaast is de Ondernemingskamer ook in hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling exclusief bevoegd. De onderstaande casus die ik bespreek gaat over deze laatste bevoegdheid.

Nieuws
06.05.2022
DELOS Bouwgroep breidt uit door overname Aluvo en de Bouwgroep

Een team van advocaten van Arslan & partners advocaten heeft DELOS Bouwgroep geadviseerd en begeleid gedurende het gehele overnametraject. DELOS Bouwgroep bestaat uit Hegeman Bouw & Infra en Delos Ontwikkeling en heeft Aluvo en de Bouwgroep overgenomen.

Nieuws
05.05.2022
Belangrijke wijzigingen voor huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten

De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking treden. Deze wetswijzigingen kunnen ook voor u directe gevolgen hebben. De wet heeft namelijk na invoering onmiddellijke werking en kent geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. De nieuwe regels gelden dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Jelle Damstra helpt je graag verder.