Expertises

Huurprijsbescherming via huurprijsherzieningsprocedure

De huurder en verhuurder van beschermde bedrijfsruimten genieten huurprijsbescherming. Wat houdt dit in? In beginsel komt de huurprijs tot stand door onderhandelingen tussen huurder en verhuurder. Partijen worden op enig moment eens over de hoogte van de huurprijs. Dit is de contractsvrijheid tussen partijen. De wet biedt huurders en verhuurders op enig moment – dat wil zeggen na de eerste huurperiode, meestal 5 jaar - de mogelijkheid de huurprijs – tegen de wil van de andere partij – te herzien. Een huurder zal aanspraak maken op huurprijsverlaging; een verhuurder op huurprijsverhoging. Als partijen er in vooroverleg niet uitkomen, kan de partij die er belang bij heeft, de rechter vragen een deskundige te benoemen. De deskundige zal bij het bepalen van de huurprijs kijken naar de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Bij de vergelijkbaarheid wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ligging, de grootte, de indeling, pui-breedte, kwaliteit en voorzieningen. Uiteindelijk komt de deskundige op basis van zijn kennis, ervaring en intuïtie tot een advies. Als partijen dit advies niet overnemen, kan de partij die er belang bij heeft, de rechter vragen om de huurprijs vast te stellen.

Praktijkcasus: een huurder van een horecaonderneming huurde een pand voor een bedrag van circa € 40.000 per jaar. Op enig moment wilde de verhuurder de huurprijs herzien en verhogen, terwijl de huurder had vernomen dat de huurprijs van vergelijkbare bedrijfspanden fors lager lag. Uiteindelijk is de huurprijs door de rechter vastgesteld op € 25.000 per jaar (voor de komende vijf jaar). Dit leverde de huurder dus een voordeel op van € 100.000 (!). Deze zaak is terug te lezen op rechtspraak.nl (ECLI:NL:GHARL:2022:58).

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.