Expertises

Huurrecht bedrijfsruimte

In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimten in de zin van art. 7:290 BW en 7:230a BW. Het is belangrijk om vast te stellen om welke type bedrijfsruimte het gaat.

Huurrecht bedrijfsruimten – 7:290 BW
De bedrijfsruimten van art. 7:290 BW genieten huurbescherming: zowel qua duur (in de regel 5 + 5 jaar, met uitzondering van huurovereenkomsten voor korte duur), als opzegging (er moet een geldige wettelijke opzeggingsgrond zijn) als ook ten aanzien van de huurprijs (via de zogenaamde huurprijsherzieningsprocedure) en de kans goodwill te verzilveren. Het gaat dus om zogenaamde beschermde bedrijfsruimten, ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd. Denk aan winkels en horeca.

Huurrecht bedrijfsruimten – 7:230a BW
Alle bedrijfsruimten die niet vallen onder art. 7:290 BW, vallen onder art. 7:230a bedrijfsruimte, ook wel overige bedrijfsruimten genoemd. De wet biedt voor deze ruimten weinig regels. De belangrijkste regel voor deze overige bedrijfsruimten is de zogenaamde ontruimingsbescherming, dat wil zeggen dat een huurder, nadat de verhuurder de huur heeft opgezegd en de ontruiming heeft aangezegd, 2 maanden de tijd krijgt om de rechter te verzoeken om verlenging van de ontruimingstermijn. Zo’n verzoek kan maximaal 3 keer worden gedaan, telkens voor maximaal één jaar.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.