Expertises

Huurrecht bedrijfsruimte - actualiteiten

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte. Lees hieronder meer over een aantal uitgelichte actualiteiten.

Huurindexatie (2023)
In de meeste huurovereenkomsten is een indexatie clausule opgenomen, vaak de consumentenprijsindex (CPI). Hiermee wordt de huurprijs gecorrigeerd voor de inflatie. Er zijn verschillende tools om de nieuwe huurprijs te berekenen, zie bijvoorbeeld: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/bereken-huurverhoging-vrije-sector-huurwoning-of-bedrijfspand. In 2022 zagen we een CPI van maar liefst 14,5%. Wat betekent dat voor de huur vanaf 2023? Op basis van de huurovereenkomst kan de verhuurder in principe deze verhoging doorvoeren, maar vragen die opspelen zijn (i) of een dergelijke verhoging juridisch stand houdt (bijv. als huurder zich beroept op onvoorziene omstandigheden), en (ii) of een dergelijke verhoging wenselijk is gelet op de duurzame relatie (bijv. als de huurder financieel überhaupt niet in staat is een dergelijke verhoging te kunnen betalen met leegstand als gevolg). Diverse branche- en koepelorganisaties (waaronder INretail, MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland) pleiten daarom voor een verhoging gerelateerd aan de kerninflatie. Dit is de prijsindex waarbij de prijzen van bepaalde producten buiten beschouwing is gelaten, zoals energie (een van de oorzaken van de hoge CPI).

Praktijkcasus: in 2022 hebben diverse Mkb’ers (zowel huurders als verhuurder) ons om advies gevraagd over de hoogte van de indexatie. Wij hebben op basis van de contractvoorwaarden, de verhoudingen tussen partijen, de gebruiken in de branche en de wens van de klant, maatwerkadvies geleverd: van CPI tot toepassen kerninflatie, als ook creatieve oplossingen waarbij de verhuurder een even groot bedrag als het bedrag de indexatie op tafel legde, om dit bedrag te investeren in duurzaamheidsmaatregelen

Actualiteiten: Label C-verplichting (2023)
Met ingang van 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen zonder geldig energieprestatiecertificaat (EPC) label C. Vanwege de Label C-verplichting is het verstandig om in huurovereenkomsten hierover afspraken te maken met huurder, zoals de verplichting van huurder om mee te werken aan het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen (en de gevolgen bij niet verlenen van die medewerking) en het verbieden van desinvesteringen die het label kunnen aantasten. Ook is het goed om vast te leggen wie welke investeringen voor haar rekening neemt.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.