Expertises

Triple-net huurovereenkomsten

Zowel voor beschermde bedrijfsruimten als voor overige bedrijfsruimten zijn er standaard ROZ-modellen online beschikbaar, en deze modellen worden in de praktijk veel gebruikt. In de modellen is kort gezegd bepaald dat groot onderhoud voor rekening van verhuurder komt en klein onderhoud voor rekening van huurder. Soms kan het wenselijk zijn een andere verdeling overeen te komen, bijvoorbeeld via een triple net huurovereenkomst.

Een triple-net huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de kosten met betrekking tot het vastgoed gerelateerde verzekeringen (opstalverzekering), eigenaarsbelastingen en al het onderhoud voor rekening en risico van de huurder komt. Het zorgt dus voor een andere verhouding tussen huurder en verhuurder: de huurder draagt ook zorg voor alle werkzaamheden en kosten die normaal gesproken op het bordje van de verhuurder komen. Voor beleggers is het triple-net huurovereenkomst aantrekkelijk, omdat geen rekening gehouden hoeft te worden met overige kosten; de huur die ontvangen wordt is de ‘netto’ huur. Het belang van de belegger zit dus vooral in de zekerheid van het ontvangen van een stabiele huurprijs, vaak in combinatie met een verwachte waardestijging van het object. Voor een huurder kan een triple-net huurovereenkomst ook aantrekkelijk zijn, vaak terug te zien bij een sale-and-leaseback. De huurder is eerst vaak eigenaar die een object laat bouwen. Wanneer een object is opgeleverd, dan wordt het verkocht aan belegger, waarna de oud-eigenaar het object gaat huren. De eigenaar heeft dan een object dat voldoet aan haar wensen, waarbij het vermogen dat eerst in de stenen zat, vrijkomt om weer andere investeringen te doen. Uiteraard draagt een huurder in dat geval wel de kosten die voortvloeien uit een triple-net overeenkomst.

Praktijkcasus: Een eigenaar liet voor enkele miljoenen een distributiecentrum ontwikkelen voor de handel van versproducten. Na de bouw had de eigenaar behoefte aan vermogen voor zijn onderneming. De eigenaar heeft op ons advies uiteindelijk via een sale-and-leaseback transactie het distributiecentrum voor de komende 15 jaar gehuurd op basis van triple-net huurovereenkomst. Hiermee kon de eigenaar – als huurder – in het distributiecentrum blijven, en kwam er tegelijkertijd vermogen vrij om andere investeringen te doen.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.