Expertises

Zonnepanelen: oplossingen voor de ongewenste gevolgen van natrekking

In het kader van de verduurzaming van de vastgoedpraktijk, spelen zonnepanelen een grote rol. De eigenaar van een pand kan zelf zonnepalen plaatsen (voor eigen gebruik of verhuur), maar het plaatsen en onderhouden van zonnepanelen is een kostbare aangelegenheid en zeker niet voor iedere eigenaar weggelegd. Als een ander dan de eigenaar van het pand de investering doet voor het plaatsen van zonnepanelen (bijvoorbeeld de huurder), moet goed nagedacht worden over de juridische vastlegging.

Indien niets wordt vastgelegd, wordt de eigenaar van het pand namelijk ook eigenaar van de zonnepanelen door natrekking (via bestanddeelvorming), zowel bij geïntegreerde als losse zonnepanelen. Zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd kunnen immers niet zonder beschadiging van betekenis afgescheiden worden van het dak, zodat deze panelen een bestanddeel zijn van het dak. Losse zonnepanelen kunnen zonder beschadiging afgescheiden worden, maar kunnen mogelijk naar verkeersopvatting een bestanddeel zijn van het gebouw, omdat deze panelen dienstbaar zijn aan het gebouw.

Oplossingen voor de ongewenste gevolgen van de natrekking kunnen zijn: (i) het vestigen van opstalrechten (waarbij de natrekking wordt doorbroken), (ii) het vestigen van erfpachtrechten (waarbij niet de natrekking wordt doorbroken, maar wel het wegneemrecht ontstaat) of (iii) het wegneemrecht in huurovereenkomsten.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.