Jelle Damstra

Ondernemings­recht

Jelle, onze langst dienende advocaat en curator, is bij Arslan & partners uitgegroeid tot een advocaat met kennis van veel verschillende rechtsgebieden, met de ondernemer als gemene deler. Hij is specialist in het ondernemingsrecht, fusies & overnames, (internationaal) contractenrecht, herstructureringen en insolventierecht.

Uitgelichte zaken

No items found.
No items found.

Referenties

No items found.
No items found.
Opleiding(en)
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen (1997)
  • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (2004)
  • Financiële Economie voor Curatoren, Erasmus Universiteit/INSOLAD (2007)
  • Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
REGISTRATIE RECHTSGEBIEDEN
  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jelle & Arslan

Bij Arslan & partners heb ik de ruimte gekregen om mij als advocaat te ontwikkelen op een manier die het best bij mij past. Er heerst hier een open cultuur, waarin we samenwerken met een mooie verzameling van verschillende mensen met verschillende achtergronden. Ik kan hier werken met en voor een zeer diverse cliëntenkring, met ondernemingen in alle denkbare bedrijfstakken.

"Het werk is hier mooi, uitdagend, divers en dynamisch."

Die samenwerking met de collega’s en het werken met de cliënten, de kennis die ik van de verschillende rechtsgebieden heb opgebouwd, de creativiteit die ik in mijn werk kan leggen, maakt voor mij het werken als advocaat bij Arslan & partners mooi, uitdagend, divers en dynamisch.

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
Nevenactiviteiten
  • Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD

Geschreven door

Jelle Damstra

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.03.2023
Een wettelijke grondslag voor het WHOA-beleid van het UWV ontbreekt

Het UWV stopt de subsidierelatie met een onderneming als deze een NOW-schuld meeneemt in een WHOA-akkoord. Volgens het UWV is het daarna niet meer mogelijk om alsnog een vaststellingsaanvraag in te dienen over de betreffende NOW-tranche. Dat beleid kan niet geoorloofd worden volgens de rechtbank van Amsterdam.

Nieuws
13.03.2023
Robin-Jan de Nerée tot Babberich blikt terug op samenwerking met Ali Arslan

“Een advocaat is er niet alleen om problemen op te lossen, maar juist ook om nieuwe kansen te ontwikkelen”

Blog
17.03.2023
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.