Jelle Damstra

Ondernemings­recht

Jelle, onze langst dienende advocaat en curator, is bij Arslan & partners uitgegroeid tot een advocaat met kennis van veel verschillende rechtsgebieden, met de ondernemer als gemene deler. Hij is specialist in het ondernemingsrecht, fusies & overnames, (internationaal) contractenrecht, herstructureringen en insolventierecht.

Opleiding(en)
  • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Groningen (1997)
  • INSOLAD/Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht (2004)
  • Financiële Economie voor Curatoren, Erasmus Universiteit/INSOLAD (2007)
  • Specialisatieopleiding WHOA-Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
REGISTRATIE RECHTSGEBIEDEN
  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jelle & Arslan

Bij Arslan & partners heb ik de ruimte gekregen om mij als advocaat te ontwikkelen op een manier die het best bij mij past. Er heerst hier een open cultuur, waarin we samenwerken met een mooie verzameling van verschillende mensen met verschillende achtergronden. Ik kan hier werken met en voor een zeer diverse cliëntenkring, met ondernemingen in alle denkbare bedrijfstakken.

"Het werk is hier mooi, uitdagend, divers en dynamisch."

Die samenwerking met de collega’s en het werken met de cliënten, de kennis die ik van de verschillende rechtsgebieden heb opgebouwd, de creativiteit die ik in mijn werk kan leggen, maakt voor mij het werken als advocaat bij Arslan & partners mooi, uitdagend, divers en dynamisch.

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht
Nevenactiviteiten
  • Vereniging Insolventierecht Advocaten INSOLAD

Geschreven door

Jelle Damstra

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Nieuws
06.05.2022
DELOS Bouwgroep breidt uit door overname Aluvo en de Bouwgroep

Een team van advocaten van Arslan & partners advocaten heeft DELOS Bouwgroep geadviseerd en begeleid gedurende het gehele overnametraject. DELOS Bouwgroep bestaat uit Hegeman Bouw & Infra en Delos Ontwikkeling en heeft Aluvo en de Bouwgroep overgenomen.

Nieuws
05.05.2022
Belangrijke wijzigingen voor huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten

De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking treden. Deze wetswijzigingen kunnen ook voor u directe gevolgen hebben. De wet heeft namelijk na invoering onmiddellijke werking en kent geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. De nieuwe regels gelden dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten.

Blog
20.01.2022
Schade bij beroepsfouten accountant

In oktober 2021 moest de rechtbank Den Haag oordelen over de vraag of beroepsfouten van een accountant leiden tot schade bij banken. En vervolgens over de vraag of en in hoeverre de schade door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar moet worden vergoed. De beroepsfouten van de accountant betroffen een zeer ernstig tekortschieten in zijn controlewerkzaamheden, met als gevolg grove fouten in de jaarrekeningen.