Event
04.07.2023
Geschreven door:
Linzy Sieljes

Duur WHOA-traject: van startverklaring tot homologatie

Elke (WHOA)-zaak is natuurlijk anders, maar intussen zijn we ruim twee jaar onderweg met de WHOA en zijn er veel gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. In dit artikel stellen wij de vraag: hoelang duurt een WHOA-traject in de praktijk nu eigenlijk?

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
De WHOA

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van toepassing in Nederland. Deze wet faciliteert bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren en dreigen failliet te gaan. Met behulp van de WHOA kunnen bedrijven hun schulden herstructureren en vervolgens op een 'gezonde' manier hun bedrijf voortzetten. Een andere optie is om het bedrijf gecontroleerd te beëindigen met behulp van de WHOA, waarbij de schuldeisers een hoger bedrag ontvangen dan ze bij een faillissement zouden krijgen. De WHOA biedt de mogelijkheid om een akkoord met schuldeisers te laten goedkeuren door de rechter (homologatie). Na homologatie door de rechter is het akkoord van toepassing op alle schuldeisers van het bedrijf.

Het WHOA-traject start doorgaans door middel van het indienen van een startverklaring bij de rechtbank. Dit kan een bedrijf zelfstandig doen. Met de startverklaring geeft het bedrijf aan te starten met het voorbereiden van een WHOA-procedure. In de startverklaring staat onder meer de verwachte duur van het WHOA-traject dat doorlopen gaat worden. Arslan & partners heeft onderzocht hoelang dit traject van startverklaring tot homologatie van het akkoord in de praktijk duurt op basis van gepubliceerde WHOA-uitspraken.

De uitkomsten van ons onderzoek

Arslan & partners heeft op basis van alle gepubliceerde WHOA-uitspraken onderzoek gedaan naar de duur van het WHOA-traject*. Er is hierbij gekeken naar alle uitspraken waarin homologatie van een akkoord heeft plaatsgevonden. Van de 145 onderzochte zaken is er in 24 zaken een akkoord gehomologeerd door de rechter. Wij hebben gekeken naar het aantal dagen tussen het indienen van de startverklaring en de homologatie van het akkoord. De resultaten van dit onderzoek vindt u in onderstaande grafiek.

In de grafiek is een maand op 30 dagen afgerond. Het kortste traject dat binnen de onderzochte uitspraken valt duurde 39 dagen, iets langer dan een maand. Het langste traject duurde zo’n 473 dagen. Ongeveer 15 en een halve maand. Het gemiddelde aantal maanden dat de onderzochte WHOA-trajecten duurden ligt op ongeveer 7 maanden. Zoals uit de grafiek valt op te maken is in meer dan de helft van de onderzochte uitspraken binnen 8 maanden na het indienen van de startverklaring, gehomologeerd.

Conclusie

Uit het onderzoek valt te concluderen dat het grootste deel van de WHOA-uitspraken dat tot nu toe is gepubliceerd een duur van tussen de 1 en 8 maanden had. Het gemiddelde ligt op ongeveer 7 maanden. Bedrijven die overwegen een WHOA-traject te starten kunnen dus rekening houden met een duur van minimaal een paar maanden.

Een aantal belangrijke kanttekeningen, in het overgrote deel van de onderzochte zaken is nog geen homologatie uitgesproken. Het eerder genoemde aantal maanden kan dus wellicht in de toekomst veranderen wanneer in meer zaken wordt gehomologeerd. Daarnaast zijn er ook veel WHOA-trajecten waarin geen homologatie plaatsvindt bijvoorbeeld doordat er overeenstemming over een akkoord is met alle schuldeisers en homologatie dus niet nodig is. Ook kan het feit dat in veel WHOA-trajecten er voorafgaand aan de startverklaring al veel voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke duur van het traject.

* Het onderzoek is verricht op basis van alle op rechtspraak.nl gepubliceerde WHOA-uitspraken tussen 1 januari 2021 en 18 maart 2023.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
19.02.2024
Mijn ex-partner heeft een nieuwe relatie: stopt mijn alimentatieplicht?

Steeds vaker worden wij benaderd door cliënten met de vraag of ze nog verplicht zijn om alimentatie te betalen wanneer hun ex-partner een nieuwe relatie heeft. Hoe zit dit precies in elkaar, en wanneer stopt de alimentatieplicht?

Blog
16.02.2024
Werkgevers opgelet: wat verandert er voor jullie in 2024

Het jaar 2024 is nog maar net van start gegaan, maar heeft al wel enkele veranderingen op gebied van arbeidsrecht met zich meegebracht. Voor werkgevers is het belangrijk om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. In deze blog zetten wij de wijzigingen en de nog te verwachten veranderingen kort voor jullie op een rij:

Blog
13-02-2024
3 tips voor een goede geheimhoudingsovereenkomst bij overname

Een bedrijfsovername start in de regel met gesprekken tussen de potentiële koper en de potentiële verkoper. Partijen bespreken of een overname tot de mogelijkheden behoort en in die gesprekken wordt vaak bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Om in rust en vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen spreken, wordt er vaak voorafgaand aan die gesprekken een Non-Disclosure Agreement (NDA) opgesteld en getekend. Partijen spreken dan met elkaar af dat de informatie die gedeeld wordt, vertrouwelijk is.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Linzy Sieljes helpt je graag verder.