Event
04.07.2023
Geschreven door:
Linzy Sieljes

Duur WHOA-traject: van startverklaring tot homologatie

Elke (WHOA)-zaak is natuurlijk anders, maar intussen zijn we ruim twee jaar onderweg met de WHOA en zijn er veel gerechtelijke uitspraken gepubliceerd. In dit artikel stellen wij de vraag: hoelang duurt een WHOA-traject in de praktijk nu eigenlijk?

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
De WHOA

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van toepassing in Nederland. Deze wet faciliteert bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren en dreigen failliet te gaan. Met behulp van de WHOA kunnen bedrijven hun schulden herstructureren en vervolgens op een 'gezonde' manier hun bedrijf voortzetten. Een andere optie is om het bedrijf gecontroleerd te beëindigen met behulp van de WHOA, waarbij de schuldeisers een hoger bedrag ontvangen dan ze bij een faillissement zouden krijgen. De WHOA biedt de mogelijkheid om een akkoord met schuldeisers te laten goedkeuren door de rechter (homologatie). Na homologatie door de rechter is het akkoord van toepassing op alle schuldeisers van het bedrijf.

Het WHOA-traject start doorgaans door middel van het indienen van een startverklaring bij de rechtbank. Dit kan een bedrijf zelfstandig doen. Met de startverklaring geeft het bedrijf aan te starten met het voorbereiden van een WHOA-procedure. In de startverklaring staat onder meer de verwachte duur van het WHOA-traject dat doorlopen gaat worden. Arslan & partners heeft onderzocht hoelang dit traject van startverklaring tot homologatie van het akkoord in de praktijk duurt op basis van gepubliceerde WHOA-uitspraken.

De uitkomsten van ons onderzoek

Arslan & partners heeft op basis van alle gepubliceerde WHOA-uitspraken onderzoek gedaan naar de duur van het WHOA-traject*. Er is hierbij gekeken naar alle uitspraken waarin homologatie van een akkoord heeft plaatsgevonden. Van de 145 onderzochte zaken is er in 24 zaken een akkoord gehomologeerd door de rechter. Wij hebben gekeken naar het aantal dagen tussen het indienen van de startverklaring en de homologatie van het akkoord. De resultaten van dit onderzoek vindt u in onderstaande grafiek.

In de grafiek is een maand op 30 dagen afgerond. Het kortste traject dat binnen de onderzochte uitspraken valt duurde 39 dagen, iets langer dan een maand. Het langste traject duurde zo’n 473 dagen. Ongeveer 15 en een halve maand. Het gemiddelde aantal maanden dat de onderzochte WHOA-trajecten duurden ligt op ongeveer 7 maanden. Zoals uit de grafiek valt op te maken is in meer dan de helft van de onderzochte uitspraken binnen 8 maanden na het indienen van de startverklaring, gehomologeerd.

Conclusie

Uit het onderzoek valt te concluderen dat het grootste deel van de WHOA-uitspraken dat tot nu toe is gepubliceerd een duur van tussen de 1 en 8 maanden had. Het gemiddelde ligt op ongeveer 7 maanden. Bedrijven die overwegen een WHOA-traject te starten kunnen dus rekening houden met een duur van minimaal een paar maanden.

Een aantal belangrijke kanttekeningen, in het overgrote deel van de onderzochte zaken is nog geen homologatie uitgesproken. Het eerder genoemde aantal maanden kan dus wellicht in de toekomst veranderen wanneer in meer zaken wordt gehomologeerd. Daarnaast zijn er ook veel WHOA-trajecten waarin geen homologatie plaatsvindt bijvoorbeeld doordat er overeenstemming over een akkoord is met alle schuldeisers en homologatie dus niet nodig is. Ook kan het feit dat in veel WHOA-trajecten er voorafgaand aan de startverklaring al veel voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden een vertekend beeld geven van de daadwerkelijke duur van het traject.

* Het onderzoek is verricht op basis van alle op rechtspraak.nl gepubliceerde WHOA-uitspraken tussen 1 januari 2021 en 18 maart 2023.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
Wat je als verhuurder van woonruimte moet weten over de Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 is de Wet betaalbare huur in werking getreden. Daarmee gelden er nieuwe regels voor een grote groep huurders en verhuurders, onder meer op het gebied van maximale huurprijzen. Wij lichten de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot zelfstandige woonruimte toe.

Nieuws
15.07.2024
Hoge Raad: dynamisch cao-incorporatiebeding gaat mee over bij overgang van onderneming

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor de overname- en arbeidsrechtpraktijk. Bij een overgang van onderneming worden werknemers beschermd. De werknemers treden dan in principe automatisch in dienst van de overnemende partij, inclusief de bestaande arbeidsvoorwaarden. In de zaak die bij de Hoge Raad speelde ging het om de vraag of een dynamisch cao-incorporatiebeding van toepassing blijft bij overgang van onderneming. Zo’n dynamisch beding in een arbeidsovereenkomst bepaalt dat niet alleen de huidige cao van toepassing is, maar ook opvolgende versies daarvan.

Nieuws
01.07.2024
Ontwikkelingen over ESG en kansen en uitdagingen

In 2021 maakte de rechtbank in de Shell-zaak de weg naar civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen vrij als gevolg van schending van ongeschreven zorgvuldigheidsnorm op het gebied van ESG. Volgens de rechtbank moest Shell haar CO2-uitstoot verminderen, ondanks dat er daarvoor geen wettelijke basis was. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn de ondernemingen steeds meer bezig met duurzaamheidsinitiatieven. Grote ondernemingen zijn immers met ingang van het boekjaar van 2024 verplicht om te rapporteren over de effecten van de ondernemingsactiviteiten op duurzaamheidsaspecten. Die verplichting volgt uit Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Linzy Sieljes helpt je graag verder.