Linzy Sieljes

Ondernemings­recht

Linzy is als advocaat werkzaam voor de sectie ondernemingsrecht. Voordat ze bij Arslan & partners advocaten kwam werken, studeerde Linzy Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft ze gewerkt als student-assistent en heeft ze onder andere onderzoek gedaan in het huurrecht. Verder is Linzy lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering.

Uitgelichte zaken

No items found.
No items found.

Referenties

No items found.
No items found.
Opleiding(en)
  • Nederlands Recht (Specialisatie Privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2019)
REGISTRATIE RECHTSGEBIEDEN

Op grond van deze registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Linzy & Arslan

Werken bij Arslan & partners betekent voor mij samenwerken met specialisten binnen een professionele en betrokken organisatie, waarin altijd wordt gestreefd naar het beste resultaat voor de cliënt.

“Het mooiste aan mijn vak vind ik de uitdaging. Geen dag is hetzelfde, geen zaak is gewoon.” 

Geen dag is hier hetzelfde. Dat vind ik het mooiste aan dit vak, de afwisseling in de werkzaamheden. Een werkdag is voor mij geslaagd als er vooruitgang is geboekt, zowel als team in een zaak als in mijn persoonlijke ontwikkeling als advocaat.

Nevenactiviteiten
  • Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
  • Nederlandse Vereniging voor Herstructurering (NVVH)
  • Young DCFA (Dutch Corporate Finance Association)

Geschreven door

Linzy Sieljes

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
07.12.2023
Voorkom discussie over een bonusregeling

Wanneer werkgever en werknemer een bonusregeling zijn overeengekomen, is de werkgever bij de uitkering van een bonus gehouden aan het beginsel van goed werkgeverschap. Dit houdt in dat de werkgever niet zomaar kan besluiten om geen bonus uit te keren aan een bepaalde werknemer. Onlangs heeft de rechtbank Limburg getoetst of de beslissing van werkgever om aan een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt geen bonus uit te keren in overeenstemming is met het beginsel van goed werkgeverschap. In deze blog wordt deze uitspraak verder toegelicht.

Nieuws
01.12.2023
Niet voorzien in de financieringsbehoefte bij aanvang van onderneming levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Recent hebben wij met succes bestuurders bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure die was ingesteld door de curator. Alle vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator had alle denkbare gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid aangevoerd. Eén van die gronden was bijzonder en die willen wij in deze bijdrage uitlichten: het bij aanvang van de onderneming niet kunnen voldoen aan de financieringsbehoefte van de onderneming.

Nieuws
16.11.203
Inloopdag Familierecht Zwolle 23 november 2023

Niemand zit op een echtscheiding en het proces eromheen te wachten. Naast dat het een emotioneel proces is, komen er veel praktische zaken bij kijken, zeker wanneer je een eigen onderneming hebt. In deze situatie is het van belang dat je goed advies en deskundige begeleiding krijgt van iemand die de situatie begrijpt en de wet- en regelgeving kent.