Linzy Sieljes

Ondernemings­recht

Linzy is als advocaat werkzaam voor de sectie ondernemingsrecht. Voordat ze bij Arslan & partners advocaten kwam werken, studeerde Linzy Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie heeft ze gewerkt als student-assistent en heeft ze onder andere onderzoek gedaan in het huurrecht. Verder is Linzy lid van de Vereniging voor Jonge Insolventierechtadvocaten en de Vereniging Jonge Procesadvocaten.

Opleiding(en)
  • Nederlands Recht (Specialisatie Privaatrecht), Rijksuniversiteit Groningen (2019)
REGISTRATIE RECHTSGEBIEDEN

Op grond van deze registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Linzy & Arslan

Werken bij Arslan & partners betekent voor mij samenwerken met specialisten binnen een professionele en betrokken organisatie, waarin altijd wordt gestreefd naar het beste resultaat voor de cliënt.

“Het mooiste aan mijn vak vind ik de uitdaging. Geen dag is hetzelfde, geen zaak is gewoon.” 

Geen dag is hier hetzelfde. Dat vind ik het mooiste aan dit vak, de afwisseling in de werkzaamheden. Een werkdag is voor mij geslaagd als er vooruitgang is geboekt, zowel als team in een zaak als in mijn persoonlijke ontwikkeling als advocaat.

Nevenactiviteiten
  • Vereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA)
  • Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP)

Geschreven door

Linzy Sieljes

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
08.09.2022
Aandeelhoudersgeschil? Let op de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het hof Amsterdam die bevoegd is tot het behandelen en beslissen van procedures bij geschillen in de Nederlandse vennootschappen. Het bijzondere van de Ondernemingskamer is dat het zich richt op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht. In de Ondernemingskamer zitten naast 3 rechters ook 2 deskundigen, vaak accountants of economen, uit de praktijk met specialistische kennis. De Ondernemingskamer is in een aantal soort zaken exclusief bevoegd in eerste aanleg, zoals de enquêteprocedure en de jaarrekeningprocedure. Daarnaast is de Ondernemingskamer ook in hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling exclusief bevoegd. De onderstaande casus die ik bespreek gaat over deze laatste bevoegdheid.

Nieuws
06.05.2022
DELOS Bouwgroep breidt uit door overname Aluvo en de Bouwgroep

Een team van advocaten van Arslan & partners advocaten heeft DELOS Bouwgroep geadviseerd en begeleid gedurende het gehele overnametraject. DELOS Bouwgroep bestaat uit Hegeman Bouw & Infra en Delos Ontwikkeling en heeft Aluvo en de Bouwgroep overgenomen.

Nieuws
05.05.2022
Belangrijke wijzigingen voor huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten

De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking treden. Deze wetswijzigingen kunnen ook voor u directe gevolgen hebben. De wet heeft namelijk na invoering onmiddellijke werking en kent geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. De nieuwe regels gelden dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten.