Event
24.06.2024
Geschreven door:
Colina Tjabringa

Geld geleend bij familie: moet mijn ex-partner meebetalen aan de aflossing?

“Tijdens het huwelijk hebben wij onze woning verbouwd. Wij hebben daarvoor geld geleend bij mijn ouders. Nu ga ik scheiden. Mijn ex-partner wil niet meebetalen aan de aflossing van deze schuld.” Een veel voorkomende situatie. In deze blog geven wij enkele tips.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Situatie

Tijdens het huwelijk hebben wij onze woning verbouwd. Wij konden niet genoeg geld bij de bank lenen. Mijn ouders hebben ons daarom ook geld geleend. Een groot deel is contant gegeven. Aan mijn ouders is al wat terugbetaald, maar nog niet alles. Nu komt er een echtscheiding. Mijn voormalige partner zegt dat er geen geld is geleend. Zij/hij zegt ook dat als mijn ouders wel geld hebben gegeven, dit niet terug hoeft te worden betaald, omdat het een schenking zou zijn. Moet mijn voormalige partner aan mij nog de helft van de restschuld betalen?

Het komt vaak voor dat er tijdens de relatie/het huwelijk in de familiesfeer, meestal van ouders, geld wordt geleend. Soms voor een verbouwing, maar soms ook voor de aanschaf van een auto. Zolang de relatie goed loopt, levert dit geen problemen op. Bij een scheiding gaat het vaak mis en wordt het bestaan van een lening ontkend. Soms is de lening mondeling geregeld. Veelal is het geld contant gegeven en zijn eventuele aflossingen ook contant gedaan. Er worden meestal geen kwitanties verstrekt van de aflossingen.

Een mondelinge overeenkomst is ook een rechtsgeldige overeenkomst. Maar bij discussies moet degene die het geld bij zijn/haar ouders heeft geleend, aantonen dat het is geleend en dat het terugbetaald moet worden. Juist omdat alles mondeling is gegaan en er geen schriftelijke afspraken of kwitanties zijn, wordt het moeilijk om aan te tonen wat er precies is afgesproken.

Uit een recente uitspraak van de rechter blijkt dat het juist bij leningen in de familiesfeer heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat er stukken van zijn, zodat je deze lening later goed kunt onderbouwen. Alleen een eventuele leenovereenkomst lijkt onvoldoende. Wij geven enkele tips.

Tip 1: Aangaan van de lening

Als het de bedoeling is dat het geld moet worden terugbetaald, zorg er dan voor dat je een schriftelijke leenovereenkomst sluit. Dus zet tenminste op papier:

  1. Welk bedrag er geleend is, wie de schuldenaren zijn, wie de schuldeiser(s) zijn en of beide partners hoofdelijk aansprakelijk zijn.
  2. Wanneer je uiterlijk moet terugbetalen en of de lening ook tussentijds opeisbaar is.
  3. Of je tussentijds moet/mag aflossen.
  4. Of je rente verschuldigd bent, zo ja tegen welk rentepercentage en wanneer je die rente moet betalen.  
  5. Als je geen rente bent overeengekomen, zet dan wel duidelijk op papier dat het een lening is, om te voorkomen dat er later door je voormalige partner wordt gezegd dat het een schenking zou zijn.
  6. Als het geld aan beide partners wordt geleend, zorg dan ook dat de leenovereenkomst met beide partners wordt gesloten. Zo kan de een of de ander later nooit zeggen dat zij/hij nergens van wist.
  7. Zet in de overschrijving van de overboeking van het geleende bedrag naar de schuldenaar dat het een geldlening is.
  8. Zorg voor origineel getekende overeenkomsten.
Tip 2: Tussentijdse aflossingen

Als je tussentijds aflost, doe dat dan bij voorkeur via de bank en zet in de omschrijving duidelijk waarvoor het is en wat er na de aflossing nog moet worden betaald. Als je contant aflost, zorg dat je een kwitantie krijgt: een verklaring van de ontvanger welk bedrag is ontvangen, van wie en waarvoor.

Tip 3: Belastingaangifte

Om te bewijzen of er al dan niet sprake is van een lening, weegt soms mee of de schuld en de vordering ook in de belastingaangifte is opgenomen. Dus zorg dat die daarin worden verwerkt.

Tip 4: Wat is er met het geld gebeurd?

Zorg dat je later op papier goed kunt bewijzen wat er met het geleende geld is gebeurd.

Tip 5: WhatsApp-berichten of e-mail berichten over de lening?

Als er geen sprake is van duidelijke documenten en bewijzen zoals hiervoor genoemd, zal de rechter op een andere manier beoordelen of er sprake is van een lening. Wij zien soms WhatsApp-berichten/e-mail-berichten die partners soms uit frustratie naar elkaar hebben gestuurd. Bijvoorbeeld: ‘natuurlijk zal ik meebetalen aan het aflossen naar je vader, zodra ik het geld heb…’. Realiseer je dat dit soort berichten later tegen je gebruikt kunnen worden en door je voormalige partner worden gebruikt als bewijs dat je zult meebetalen aan de aflossing.

Leenovereenkomsten tussen partners

Bij samenwoners of huwelijken met huwelijkse voorwaarden kan het ook zijn dat de ene partner geld leent  aan de ander voor bijvoorbeeld een verbouwing van het huis dat op naam van de ander staat en waarin het gezin woont. Ook op zulke leningen zijn de voorgaande tips van toepassing.

Het voorgaande is ook van toepassing op gelijke situaties bij partners met een geregistreerd partnerschap.

Tot slot

Wil je advies over geldleningen in de familiesfeer al dan niet in het kader van een scheiding, of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Colina Tjabringa of Dijle Şimşek.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
Wat je als verhuurder van woonruimte moet weten over de Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 is de Wet betaalbare huur in werking getreden. Daarmee gelden er nieuwe regels voor een grote groep huurders en verhuurders, onder meer op het gebied van maximale huurprijzen. Wij lichten de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot zelfstandige woonruimte toe.

Nieuws
15.07.2024
Hoge Raad: dynamisch cao-incorporatiebeding gaat mee over bij overgang van onderneming

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor de overname- en arbeidsrechtpraktijk. Bij een overgang van onderneming worden werknemers beschermd. De werknemers treden dan in principe automatisch in dienst van de overnemende partij, inclusief de bestaande arbeidsvoorwaarden. In de zaak die bij de Hoge Raad speelde ging het om de vraag of een dynamisch cao-incorporatiebeding van toepassing blijft bij overgang van onderneming. Zo’n dynamisch beding in een arbeidsovereenkomst bepaalt dat niet alleen de huidige cao van toepassing is, maar ook opvolgende versies daarvan.

Nieuws
01.07.2024
Ontwikkelingen over ESG en kansen en uitdagingen

In 2021 maakte de rechtbank in de Shell-zaak de weg naar civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen vrij als gevolg van schending van ongeschreven zorgvuldigheidsnorm op het gebied van ESG. Volgens de rechtbank moest Shell haar CO2-uitstoot verminderen, ondanks dat er daarvoor geen wettelijke basis was. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn de ondernemingen steeds meer bezig met duurzaamheidsinitiatieven. Grote ondernemingen zijn immers met ingang van het boekjaar van 2024 verplicht om te rapporteren over de effecten van de ondernemingsactiviteiten op duurzaamheidsaspecten. Die verplichting volgt uit Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Colina Tjabringa helpt je graag verder.