Event
08.05.2024
Geschreven door:
Dijle Şimşek

Het periodiek verrekenbeding is niet uitgevoerd. Wat nu?

Wat is een periodiek verrekenbeding? Het periodiek verrekenbeding is een afspraak die partners kunnen vastleggen in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, waarin zij de verrekening van inkomen en vermogen regelen. Het is een veel gekozen afspraak, die bij een scheiding vaak voor discussies zorgt. In dit artikel leggen wij uit wat een periodiek verrekenbeding precies is en hoe het werkt.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Wat is een periodiek verrekenbeding?

Bij een periodiek verrekenbeding, is het de bedoeling dat je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap periodiek het overgespaarde inkomen verrekent. Vaak wordt gekozen voor een periode van een jaar. De overgespaarde inkomsten zijn de inkomsten die je overhoudt nadat de kosten van de huishouding zijn betaald. In de huwelijkse voorwaarden staat vaak omschreven wat wel en niet onder inkomsten valt.  

Waarom willen partners zo’n periodiek verrekenbeding?

Bij zo’n afspraak blijft het vermogen dat elk van de partners had bij het begin van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap van ieder privé. Dit deel je dus niet met je partner. Niet tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap en ook niet daarna. Het vermogen dat tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap uit de arbeidsinspanningen is ontstaan, het overgespaarde inkomen, wordt verrekend. Vermogen dat tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap is ontstaan uit erfenis of schenking aan een van de partners, of de erfenis of schenking zelf, blijft ook privé en hoeft niet verrekend te worden.

Een periodiek verrekenbeding zorgt er ook voor dat het aansprakelijkheidsrisico wordt beperkt. Stel  je hebt  bedrijf  en je gaat failliet. Dan kan bij een gemeenschap van goederen al het vermogen dat je samen hebt, moeten worden verkocht. Bij een verrekenbeding ligt dat anders. Zo kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de woning waarin je woont, wordt beschermd.

Hoe moeten wij verrekenen?

Bij een periodiek verrekenbeding is het de bedoeling dat je periodiek, vaak jaarlijks, met je partner om de tafel gaat en afspraken over de verrekening maakt. Het is belangrijk om deze afspraken in een verrekenovereenkomst vast te leggen. In de praktijk gebeurt dit bijna nooit. Als jullie samen gelukkig zijn, is het ook wel begrijpelijk dat het verrekenen van overgespaard inkomen niet bovenaan jullie prioriteitenlijstje staat.

Het periodiek verrekenbeding wordt ineens belangrijk wanneer jullie uit elkaar gaan. Dat is namelijk vaak het moment dat je erachter komt dat jullie nooit hebben verrekend. Je bent bijvoorbeeld tien jaar getrouwd geweest, en tien jaar geleden heb je een periodiek verrekenbeding afgesproken. Tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap heb je nooit periodiek verrekend. Nu ga je uit elkaar. Hoe verloopt de verrekening?

Wij gaan scheiden en wij hebben nooit verrekend. Wat nu?

In de wet zijn regels opgenomen die bepalen hoe je om moet gaan met een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding. De regel is: als je tijdens je huwelijk of je geregistreerd partnerschap niet periodiek hebt verrekend, moet in beginsel bij scheiding al het vermogen dat er is verrekend worden.

Het gaat hier dus om verrekenen. Er ontstaat bij scheiding namelijk (vaak) alleen een vordering in geld. Dit is anders als je trouwt in gemeenschap van goederen. Dan moet het vermogen bij scheiding verdeeld worden. Dan kun je dus ook goederen opeisen. Bijvoorbeeld een woning of auto’s. Bij een verrekenbeding wordt er dus alleen financieel verrekend, niet verdeeld. Dat kan ook een reden zijn om voor een verrekenbeding te kiezen. Dus stel: je bent gescheiden en je hebt een bedrijf. Dat bedrijf staat op jouw naam. Anders dan bij een gemeenschap van goederen kan je partner het bedrijf zelf niet opeisen. Wel kan je partner een financiële verrekening eisen.

Hoe kan ik zorgen dat niet alles wordt verrekend?

Als je niet (alles) wilt verrekenen, moet je op een rij zetten welk vermogen volgens jou niet verrekend hoeft te worden, omdat het niets met overgespaard inkomen te maken heeft. Hoe doe je dat?

  1. Pak de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden en kijk wat daarin precies is afgesproken. Partners hebben namelijk veel vrijheid bij het maken van afspraken over een periodiek verrekenbeding. Er bestaat niet één soort afspraak. Partners mogen bijvoorbeeld zelf bepalen wat zij verstaan onder ‘overgespaard inkomen’. Soms kiezen partners er voor om de winst uit onderneming niet tot het overgespaarde inkomen te rekenen. Het kan dan zijn dat het bedrijf of de goederen die in de plaats van de winst uit onderneming zijn gekomen, niet hoeven te worden verrekend.
     
  2. Zet het vermogen dat er al was bij het begin van je huwelijk of geregistreerd partnerschap op een rij.
  3. Zet de erfenissen en schenkingen op een rij en wat daarvoor in de plaats is gekomen. Erfenissen en schenkingen zijn geen overgespaard inkomen. Deze kun je zelf houden. Ook als met de erfenis of schenking bijvoorbeeld een huis is gekocht, kan het zijn dat de waarde van het huis niet verrekend hoeft te worden. Het is wel aan jou om te bewijzen dat je een erfenis of schenking hebt ontvangen.

Tips:

  1. Zorg dat goed vast ligt wie welk vermogen had bij het begin van je huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  2. Als je een periodiek verrekenbeding hebt afgesproken, verreken dan ook echt periodiek en leg die verrekening periodiek vast in een verrekenovereenkomst.
  3. Houd goed bij welk vermogen je tijdens je huwelijk of geregistreerd partnerschap verkrijgt en hoe dat wordt betaald. Zeker als er erfenissen of schenkingen zijn.

Moet je achteraf alsnog verrekenen? Dan is het raadzaam dat je goed uitzoekt en weet wat jouw (juridische) positie is.

Heb je na het lezen van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met Colina Tjabringa of Dijle Şimşek.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
15-.05.2024
Mag ik de sloten van het pand vervangen als mijn huurder een huurachterstand heeft?

Helaas komt het geregeld voor: een huurder die een (forse) huurachterstand heeft. Wij spreken regelmatig verhuurders die zich afvragen of zij in zo’n situatie de sloten van het pand mogen vervangen. Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over dit onderwerp. In dit artikel lichten we de uitspraak van de Hoge Raad toe.

Blog
08.05.2024
Het periodiek verrekenbeding is niet uitgevoerd. Wat nu?

Wat is een periodiek verrekenbeding? Het periodiek verrekenbeding is een afspraak die partners kunnen vastleggen in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, waarin zij de verrekening van inkomen en vermogen regelen. Het is een veel gekozen afspraak, die bij een scheiding vaak voor discussies zorgt. In dit artikel leggen wij uit wat een periodiek verrekenbeding precies is en hoe het werkt.

Blog
06.05.2024
Moet je als werkgever instemmen met beëindiging op verzoek van een langdurig zieke werknemer?

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever vanwege goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer bij een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit wordt de Xella-norm genoemd. Een werkgever is niet gehouden in te stemmen met het voorstel als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Onlangs oordeelde de Hoge Raad op welk moment beoordeeld wordt of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Dijle Şimşek helpt je graag verder.