Event
05.10.2021
Geschreven door:

Wadinko neemt belang in Vrieling Adviesgroep

Ali Arslan en Linzy Sieljes hebben namens Arslan & partners advocaten de jonge generatie van Vrieling Adviesgroep gedurende het gehele traject rondom de participatie door Wadinko en de overdracht van aandelen naar de jonge generatie geadviseerd en begeleid.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden
Participatiemaatschappij Wadinko N.V. neemt per direct een minderheidsbelang in Vrieling Adviesgroep B.V. Daarmee wordt het voor de financiële dienstverlener mogelijk te investeren in een gedegen en realistische groeistrategie voor de komende jaren. Ook faciliteert Wadinko hiermee de aandelenoverdracht naar een jongere generatie in de familie. Zo kan een belangrijke impuls worden gegeven aan de groei van hoogwaardige werkgelegenheid in een regio met overwegend veel maakindustrie.
Over Vrieling

Vrieling Adviesgroep BV is een grote en gerenommeerde financieel dienstverlener in het oosten van Nederland. Zo staat Vrieling, met vestigingen in Dedemsvaart, Zwolle en Hardenberg, in de Top 10 van zelfstandige intermediairs en Nederland en in de Top 30 van de grootste intermediairs. Het succes van Vrieling is vooral te danken aan een hoge klantintimiteit, betrokken en goed opgeleid personeel en aantrekkelijk aanbod verzekerings- en financiële producten. Dat Vrieling ook maatschappelijk gezien zijn verantwoordelijkheid neemt, blijkt wel uit het feit dat de medewerkers diverse rollen in lokale netwerken vervullen. Bij Vrieling werken ruim 240 mensen.

Effectief advieskanaal

Jasper Vrieling, commercieel directeur bij Vrieling: ‘Kijken we naar de verzekeringsmarkt in Nederland waarop wij actief zijn, dan zien we dat de consolidatie volop aan de gang is. Wij willen zelfstandig blijven en vooral de grotere tussenpersonen als Vrieling zijn vanwege hun schaal en hun sterke klantrelatie erg interessant voor verzekeraars. De verwachting is dat partijen als Vrieling de komende jaren nog meer aan importantie gaan winnen als uitermate effectief advieskanaal. De ambitie om in de komende jaren onze omzet te laten groeien, is dan ook realistisch. In Wadinko hebben we een ondernemende en inspirerende partner gevonden om samen met ons die groei gestalte te geven.’

Kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid

Namens Wadinko was investment manager Han Leemhuis nauw betrokken bij de participatie. Hij ziet volop kansen en mogelijkheden voor Vrieling: ‘De komende jaren zullen in het teken staan van het verder ontwikkelen en groeien. Het risicokapitaal dat beschikbaar komt met onze deelneming wordt daar onder andere voor aangewend. Denk daarbij aan investeringen in meer en betere automatisering, het meer sturen op big data en een herpositionering van de producten en diensten van Vrieling voor meer risicospreiding. Wadinko heeft er alle vertrouwen in dat Vrieling slaagt in deze transitie en dat daarmee het volle potentieel van de financiële dienstverlener benut kan worden. Wat uiteindelijk moet resulteren in de groei van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid in een regio met overwegend veel maakindustrie. En dat met behoud van de cultuur en de maatschappelijke relevantie die altijd kenmerkend is geweest voor Vrieling.’

Raad van Commissarissen

Han Leemhuis: ‘Wij faciliteren naast de groeiambities van Vrieling ook de aandelenoverdracht van de oudere naar de jongere generatie en zoeken samen met de huidige directie een nieuwe algemeen directeur die onder andere verantwoordelijk wordt voor het financiële beleid. Zo hopen we de voorgenomen groei extra kracht bij te kunnen zetten. Tevens gaat onze participatie gepaard met een nieuw in te stellen raad van commissarissen. Dit om de belangen van alle aandeelhouders te behartigen. Naast Wadinko als voorzitter, nemen ook de terugtredende directeuren en aandeelhouders Gerrit Jan Vrieling en Wim Vrieling zitting in de raad van commissarissen.

Over Wadinko

Participatiemaatschappij Wadinko N.V. stimuleert de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Dat doet Wadinko enerzijds met substantiële minderheidsbelangen in bedrijven met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Wadinko hecht veel waarde aan het verhogen van de kwaliteit van ondernemen in zijn werkgebied. Daartoe nam Wadinko al in 2018 het initiatief tot WIMM, dat doorlopende leerlijnen aanbiedt voor alle niveaus binnen ondernemingen. Net zo is Wadinko mede-initiatiefnemer van WRS.Finance om de financiële functies binnen ondernemingen in het werkgebied van Wadinko te verbeteren. Tot slot is Wadinko een van de founding partners van PERRON038, hét open innovatiecentrum voor de maakindustrie in Oost-Nederland. Nog steeds participeert Wadinko in deze inmiddels zeer succesvolle ondernemingen. Daarmee ontwikkelt Wadinko zich ook steeds meer van traditionele aanbieder van risicokapitaal naar een modern investerings- en ontwikkelingsplatform met veel aandacht voor kennisontwikkeling en duurzame en circulaire innovatie.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.03.2023
Een wettelijke grondslag voor het WHOA-beleid van het UWV ontbreekt

Het UWV stopt de subsidierelatie met een onderneming als deze een NOW-schuld meeneemt in een WHOA-akkoord. Volgens het UWV is het daarna niet meer mogelijk om alsnog een vaststellingsaanvraag in te dienen over de betreffende NOW-tranche. Dat beleid kan niet geoorloofd worden volgens de rechtbank van Amsterdam.

Nieuws
13.03.2023
Robin-Jan de Nerée tot Babberich blikt terug op samenwerking met Ali Arslan

“Een advocaat is er niet alleen om problemen op te lossen, maar juist ook om nieuwe kansen te ontwikkelen”

Blog
17.03.2023
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.