Lot Hirdes

Arbeidsrecht

Lot is arbeidsrecht-advocaat pur sang. Ze loodst werkgevers en werknemers door het snel veranderende landschap van het arbeidsrecht. In werknemerszaken richt zij zich met name op het middel- en hoger management.

Specialisme
Opleiding(en)
  • Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
  • Specialisatieopleiding leergang Arbeidsrecht
  • Academie voor de Rechtspraktijk
REGISTRATIE RECHTSGEBIEDEN
  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lot & Arslan

Arslan & partners is een plek waar ik mijn creativiteit kwijt kan en waar ik van betekenis kan zijn. Dat wij het vertrouwen krijgen van cliënten die hun zaak volledig in onze handen willen leggen, vind ik een waanzinnige verantwoordelijkheid. 

"Dat cliënten hun zaak volledig in onze handen willen leggen, vind ik een waanzinnige verantwoordelijkheid."

Het mooie aan arbeidsrecht is dat het altijd over mensen gaat, het is een heel dynamisch vakgebied. Ik neem graag mensen bij de hand als zij even geen grond onder hun voeten hebben, en zoek zo breed en praktisch mogelijk naar oplossingen. Als mijn cliënten zich door mij ondersteund voelen en ik met goede oplossingen ben gekomen waardoor zij weer verder kunnen, ben ik gelukkig.

  • Arbeidsrecht
Nevenactiviteiten
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)

Geschreven door

Lot Hirdes

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

No items found.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
08.09.2022
Aandeelhoudersgeschil? Let op de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het hof Amsterdam die bevoegd is tot het behandelen en beslissen van procedures bij geschillen in de Nederlandse vennootschappen. Het bijzondere van de Ondernemingskamer is dat het zich richt op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht. In de Ondernemingskamer zitten naast 3 rechters ook 2 deskundigen, vaak accountants of economen, uit de praktijk met specialistische kennis. De Ondernemingskamer is in een aantal soort zaken exclusief bevoegd in eerste aanleg, zoals de enquêteprocedure en de jaarrekeningprocedure. Daarnaast is de Ondernemingskamer ook in hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling exclusief bevoegd. De onderstaande casus die ik bespreek gaat over deze laatste bevoegdheid.

Nieuws
06.05.2022
DELOS Bouwgroep breidt uit door overname Aluvo en de Bouwgroep

Een team van advocaten van Arslan & partners advocaten heeft DELOS Bouwgroep geadviseerd en begeleid gedurende het gehele overnametraject. DELOS Bouwgroep bestaat uit Hegeman Bouw & Infra en Delos Ontwikkeling en heeft Aluvo en de Bouwgroep overgenomen.

Nieuws
05.05.2022
Belangrijke wijzigingen voor huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten

De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking treden. Deze wetswijzigingen kunnen ook voor u directe gevolgen hebben. De wet heeft namelijk na invoering onmiddellijke werking en kent geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. De nieuwe regels gelden dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten.