Lot Hirdes

Arbeidsrecht

Lot is arbeidsrecht-advocaat pur sang. Ze loodst werkgevers en werknemers door het snel veranderende landschap van het arbeidsrecht. In werknemerszaken richt zij zich met name op het middel- en hoger management. Daarnaast is zij MfN geregistreerd mediator.

Uitgelichte zaken

No items found.
No items found.

Referenties

No items found.
No items found.
Opleiding(en)
  • Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
  • Specialisatieopleiding leergang Arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk
  • Mediation opleiding
REGISTRATIE RECHTSGEBIEDEN
  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten is het verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Lot & Arslan

Arslan & partners is een plek waar ik mijn creativiteit kwijt kan en waar ik van betekenis kan zijn. Dat wij het vertrouwen krijgen van cliënten die hun zaak volledig in onze handen willen leggen, vind ik een waanzinnige verantwoordelijkheid. 

"Dat cliënten hun zaak volledig in onze handen willen leggen, vind ik een waanzinnige verantwoordelijkheid."

Het mooie aan arbeidsrecht is dat het altijd over mensen gaat, het is een heel dynamisch vakgebied. Ik neem graag mensen bij de hand als zij even geen grond onder hun voeten hebben, en zoek zo breed en praktisch mogelijk naar oplossingen. Als mijn cliënten zich door mij ondersteund voelen en ik met goede oplossingen ben gekomen waardoor zij weer verder kunnen, ben ik gelukkig.

  • Arbeidsrecht
Nevenactiviteiten
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland (VAARA)

Advocaat (of counsel)

Na jarenlang als hoofd van de sectie arbeidsrecht binnen ons kantoor te hebben gewerkt, is Lot Hirdes sinds medio 2021 als zelfstandige aan kantoor verbonden.

Zij is sindsdien meer op afstand, en vooral op strategisch niveau bij het arbeidsrecht betrokken.

Voor de zaken die zij als advocaat voor ons kantoor behandelt is niets veranderd. Deze worden verricht onder volledige verantwoordelijkheid van Arslan & partners advocaten B.V.

Haar werkzaamheden worden tevens gedekt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Lot Hirdes is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 84323566.

Geschreven door

Lot Hirdes

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.06.2024
Vallen voorbereidende werkzaamheden onder arbeidstijd?

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag een arrest gewezen in een zaak waarbij een medewerker van een callcenter steeds 10 minuten eerder dan de aanvang van zijn ingeroosterde dienst aanwezig moet zijn van zijn werkgever. Het hof oordeelde deze 10 minuten gelden als werktijd en dat de werkgever daarom loon over deze tijd moet nabetalen aan de werknemer. In deze blog zal ik de feiten en het oordeel van het hof bespreken.

Blog
21.06.2024
De Bad leaver bepaling

In samenwerkingsovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten worden vaak “leaver bepalingen” opgenomen. Bij aandeelhoudersovereenkomsten zorgen deze bepalingen er voor dat een aandeelhouder in bepaalde situaties verplicht is om zijn aandelen in de onderneming aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s) van de onderneming. Hierbij wordt er verschil gemaakt tussen een “good leaver” die zonder problemen vertrekt en een “bad leaver” die vaak vertrekt omdat er een conflict of onwenselijke situatie heeft plaatsgevonden.

Blog
24.06.2024
Geld geleend bij familie: moet mijn ex-partner meebetalen aan de aflossing?

“Tijdens het huwelijk hebben wij onze woning verbouwd. Wij hebben daarvoor geld geleend bij mijn ouders. Nu ga ik scheiden. Mijn ex-partner wil niet meebetalen aan de aflossing van deze schuld.” Een veel voorkomende situatie. In deze blog geven wij enkele tips.