Rechtsgebied

WHOA en herstructurering

Op 1 januari 2021 is een nieuwe wet in werking getreden, de WHOA. De WHOA helpt bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren en failliet dreigen te gaan. Met behulp van de WHOA kunnen deze bedrijven hun schulden reorganiseren. Hierdoor kunnen deze bedrijven daarna ‘gezond’ door. Een andere mogelijkheid is om het bedrijf gecontroleerd stop te zetten met behulp van de WHOA, zodat de schuldeisers dan meer geld ontvangen dan dat zij zouden krijgen bij een faillissement.

Wat is de WHOA?

Het doel van de WHOA is reorganiseren. Bedrijven die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, maar die wel beschikken over bedrijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn, kunnen hun schulden saneren met behulp van de WHOA. Zij kunnen hun schuldeisers een onderhands akkoord aanbieden.

Tot 1 januari 2021 was het nodig dat iedere schuldeiser instemde met het akkoord. Weigerde één schuldeiser mee te werken, dan kwam het akkoord niet tot stand. Daar is met de WHOA verandering in gekomen. Met de WHOA kan, onder strikte voorwaarden, zonder instemming van alle schuldeisers een akkoord worden bereikt. Door middel van de schuldensanering, kan het bedrijf financieel ‘gezond’ verder.

De WHOA kan ook voor bedrijven die niet meer levensvatbaar zijn een oplossing bieden. De WHOA kan door een bedrijf namelijk ook worden ingezet om de onderneming gecontroleerd stop te zetten. Dan biedt zij haar schuldeisers een akkoord aan en na afronding van dit akkoord wordt het bedrijf stopgezet.

Vervolgens kunnen de bedrijven die gebruikmaken van het WHOA-traject, de rechtbank vragen om een onderhands akkoord met schuldeisers en/of aandeelhouders goed te keuren (te homologeren). Door deze goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders die hadden gestemd over het akkoord, aan het akkoord gebonden, ook als zij niet hebben ingestemd.

Voor wie is de WHOA?

De WHOA is toegankelijk voor iedere onderneming – van de grote bedrijven tot het MKB en de eenmanszaken. Daarnaast is de WHOA ook van toepassing op verenigingen en coöperaties.

Om een WHOA-traject te mogen starten, moet voldaan zijn aan een belangrijk criterium. Het bedrijf moet in een toestand verkeren waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat zij failliet zal gaan. Met andere woorden: het bedrijf moet op het randje van een faillissement verkeren. Dit wordt het insolventiecriterium genoemd. Daarbij hoeft niet te worden gewacht tot het helemaal zeker is dat een faillissement zal volgen, maar het moet wel aannemelijk zijn dat een faillissement zal volgen. De wetgever heeft daarmee bedoeld dat het bedrijf tijdelijk nog wel in staat is aan de lopende verplichtingen te voldoen, maar dat als er niets gedaan wordt aan de schulden, dat een faillissement dan onafwendbaar is en dus sowieso volgt.

Gerelateerd nieuwsbericht

Vraag aan Hoge Raad over de verplichting tot nieuwe financiering in WHOA

Kan een bank worden verplicht om nieuwe financiering onder gewijzigde voorwaarden te verstrekken, terwijl dat niet meer hoeft volgens de financieringsovereenkomst? Deze vraag is aan de Hoge Raad voorgelegd. Dit heet ‘cassatie in het belang der wet’ en is bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op andere gevallen. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het in vergelijkbare en toekomstige gevallen duidelijk hoe daarover wordt beslist.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Ali Arslan helpt je graag verder.