Event
01.12.2023
Geschreven door:
Jelle Damstra

Niet voorzien in de financieringsbehoefte bij aanvang van onderneming levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Recent hebben wij met succes bestuurders bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure die was ingesteld door de curator. Alle vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator had alle denkbare gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid aangevoerd. Eén van die gronden was bijzonder en die willen wij in deze bijdrage uitlichten: het bij aanvang van de onderneming niet kunnen voldoen aan de financieringsbehoefte van de onderneming.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Curator's verwijt en succesvolle betwisting

Het verwijt dat de curator de bestuurders op dit punt maakte was dat zij met de activiteiten van de onderneming zouden zijn gestart, terwijl bekend had moeten zijn dat er van meet af aan sprake zou zijn van een aanzienlijk liquiditeitstekort. De curator vond dat de bestuurders om die reden hadden moeten weten dat niet aan de financieringsbehoefte van de onderneming kon worden voldaan. Dit punt werd echter door ons met succes betwist.

Onbehoorlijk bestuur en juridische overwegingen

De curator stelde namelijk dat het starten van een onderneming zonder deugdelijke financiering kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 lid 1 BW oplevert. Het faillissement zou dan van aanvang af voorzienbaar zijn. Een vergelijkbare situatie is eerder in de jurisprudentie ook al aan de orde geweest. Het antwoord op de vraag of er in die situatie sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid wordt beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Basisprincipes: deugdelijke financiering bij start.

In de basis geldt dat een onderneming zal moeten starten met een deugdelijke financiering. Vrijwel elke onderneming heeft bij aanvang geld nodig om te investeren. Ook zal de onderneming voldoende werkkapitaal moeten hebben om de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. De omzet en vooral winst komen meestal pas later.

Belang van voorzien in financieringsbehoefte

Als bij de onderneming bij de start van haar activiteiten bekend was dat sprake zou zijn van een aanzienlijke financieringsbehoefte, dan is het voor het bestuur van belang dat in die behoefte wordt voorzien. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er sprake is van een kapitaalintensieve onderneming waar na de start van de activiteiten veel in moet worden geïnvesteerd en dat pas later geld wordt verdiend. In dat soort situaties zal het bestuur in die behoefte moeten voorzien door bijvoorbeeld de onderneming van voldoende investeringskapitaal te voorzien. Doet het bestuur dat niet dan is een faillissement vrijwel onvermijdelijk en dat zal de bestuurders worden aangerekend.

Diverse financieringsmogelijkheden

Hoe in de financieringsbehoefte kan worden voorzien, moet per situatie worden beoordeeld. Het kan op vele manieren: bancaire financiering, aandeelhoudersleningen, kapitaalstortingen, leverancierskrediet. Als op deze manier voldoende geld beschikbaar wordt gesteld en daarmee in de financieringsbehoefte wordt voorzien, dan kan de bestuurder daarover geen verwijt worden gemaakt. Ook als de onderneming uiteindelijk failliet gaat.

Voorzichtigheid geboden: risico's van financiering door crediteuren

Het is overigens van belang dat er daadwerkelijk en met financiering van buitenaf in de financieringsbehoefte wordt voorzien. Doet de bestuurder dat door lopende schulden niet te betalen – dat noemen we financiering door crediteuren – dan neem je als bestuurder een groot risico. Het spreekt voor zich dat je als bestuurder niet je onderneming kunt financieren door de schuldeisers onbetaald te laten.

Advies voor ondernemers

Heb je plannen om een onderneming te starten, dan is dus het voorzien in de financieringsbehoefte één van de belangrijke punten en ook de wijze waarop dit gebeurt. Laat je daarover tijdig adviseren en vermijdt onnodige risico’s. Neem contact op met onze specialisten Jelle Damstra, Hasan Kaya en Ali Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
19.02.2024
Mijn ex-partner heeft een nieuwe relatie: stopt mijn alimentatieplicht?

Steeds vaker worden wij benaderd door cliënten met de vraag of ze nog verplicht zijn om alimentatie te betalen wanneer hun ex-partner een nieuwe relatie heeft. Hoe zit dit precies in elkaar, en wanneer stopt de alimentatieplicht?

Blog
16.02.2024
Werkgevers opgelet: wat verandert er voor jullie in 2024

Het jaar 2024 is nog maar net van start gegaan, maar heeft al wel enkele veranderingen op gebied van arbeidsrecht met zich meegebracht. Voor werkgevers is het belangrijk om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. In deze blog zetten wij de wijzigingen en de nog te verwachten veranderingen kort voor jullie op een rij:

Blog
13-02-2024
3 tips voor een goede geheimhoudingsovereenkomst bij overname

Een bedrijfsovername start in de regel met gesprekken tussen de potentiële koper en de potentiële verkoper. Partijen bespreken of een overname tot de mogelijkheden behoort en in die gesprekken wordt vaak bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Om in rust en vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen spreken, wordt er vaak voorafgaand aan die gesprekken een Non-Disclosure Agreement (NDA) opgesteld en getekend. Partijen spreken dan met elkaar af dat de informatie die gedeeld wordt, vertrouwelijk is.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Jelle Damstra helpt je graag verder.