Event
18.12.2020
Geschreven door:
Özgür Çolak

Nieuw: Wet Franchise

“Breng uw franchisecontract, documenten en processen zo snel mogelijk in lijn met de Wet Franchise.” Vanaf 1 januari 2021 geldt de ‘Wet Franchise’. In deze wet zijn de rechten en verplichtingen van de franchisegever en franchisenemer opgenomen.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden

Vooraf: Informatie-uitwisseling

Voordat partijen een franchise aangaan, moet de franchisegever tijdig de belangrijkste informatie (denk aan: vergoedingen, investeringen, overlegstructuur, concurrentie etc.) aan de kandidaat-franchisenemer geven en de kandidaat-franchisenemer krijgt 4 weken de tijd om die informatie te beoordelen en zo nodig advies in te winnen om te beslissen wel of niet aan te sluiten bij de franchise.

Tussentijds: Informatieverstrekking en instemmingsrecht bij wijzigingen

Een franchiseformule is steeds in ontwikkeling; tussentijds kunnen er wijzigingen nodig zijn. De franchisegever moet tijdig informatie verstrekken bij voorgenomen wijzigingen en investeringen. Als een wijziging van de formule negatieve financiële impact heeft op de franchisenemer, dan is in principe altijd instemming voor een wijzigingsbesluit nodig, tenzij partijen in hun franchiseovereenkomst drempelwaardes (bijv. € 100.000) zijn overeengekomen. In dat geval is instemming van de franchisenemer alleen nodig als het besluit meer impact heeft dan de afgesproken drempelwaarde.

Bij einde: Goodwill en Non-concurrentie

Het kan voorkomen dat partijen hun samenwerking op een bepaald moment willen beëindigen. De wet verplicht dat in de franchiseovereenkomst is opgenomen hoe de goodwill moet worden vastgesteld (bijv. via een rekenmethodiek door een onafhankelijke deskundige), en hoe deze goodwill verdeeld moet worden tussen de franchisegever en franchisenemer.
Verder, als een franchisegever de franchisenemer aan een non-concurrentie wil houden, dan moet het non-concurrentiebeding aan bepaalde vereisten voldoen (schriftelijk, maximaal 1 jaar, noodzakelijk voor de bescherming van knowhow, etc.).

Wat betekent dit voor u als franchisegever of franchisenemer?

Voor alle nieuwe contracten die na 2021 worden aangegaan, is de Wet Franchise direct van toepassing. Zorg er dus voor dat het franchisecontract gelijk aan de nieuwe wet voldoet.

Heeft u een bestaand contract, dan krijgt u voor bepaalde onderwerpen (zoals instemmingrecht bij wijzigingen, goodwill en non-concurrentie) 2 jaar de tijd om tot afspraken te komen. Andere onderwerpen (zoals informatieverstrekking bij voorgenomen wijzigingen) hebben onmiddellijke werking. Het is dan ook raadzaam om uw bestaande franchisecontract, documenten en processen door te nemen.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten:
mr. Ö. Çolak / mr. A. Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
08.09.2022
Aandeelhoudersgeschil? Let op de exclusieve bevoegdheid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer is een bijzondere kamer van het hof Amsterdam die bevoegd is tot het behandelen en beslissen van procedures bij geschillen in de Nederlandse vennootschappen. Het bijzondere van de Ondernemingskamer is dat het zich richt op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht. In de Ondernemingskamer zitten naast 3 rechters ook 2 deskundigen, vaak accountants of economen, uit de praktijk met specialistische kennis. De Ondernemingskamer is in een aantal soort zaken exclusief bevoegd in eerste aanleg, zoals de enquêteprocedure en de jaarrekeningprocedure. Daarnaast is de Ondernemingskamer ook in hoger beroep van een vonnis van een rechtbank in een geschillenregeling exclusief bevoegd. De onderstaande casus die ik bespreek gaat over deze laatste bevoegdheid.

Nieuws
06.05.2022
DELOS Bouwgroep breidt uit door overname Aluvo en de Bouwgroep

Een team van advocaten van Arslan & partners advocaten heeft DELOS Bouwgroep geadviseerd en begeleid gedurende het gehele overnametraject. DELOS Bouwgroep bestaat uit Hegeman Bouw & Infra en Delos Ontwikkeling en heeft Aluvo en de Bouwgroep overgenomen.

Nieuws
05.05.2022
Belangrijke wijzigingen voor huidige en toekomstige arbeidsovereenkomsten

De Tweede Kamer heeft in april 2022 ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel moet op 1 augustus 2022 in werking treden. Deze wetswijzigingen kunnen ook voor u directe gevolgen hebben. De wet heeft namelijk na invoering onmiddellijke werking en kent geen overgangsrecht voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. De nieuwe regels gelden dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Özgür Çolak helpt je graag verder.