Event
18.12.2020
Geschreven door:
Özgür Çolak

Nieuw: Wet Franchise

“Breng uw franchisecontract, documenten en processen zo snel mogelijk in lijn met de Wet Franchise.” Vanaf 1 januari 2021 geldt de ‘Wet Franchise’. In deze wet zijn de rechten en verplichtingen van de franchisegever en franchisenemer opgenomen.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden

Vooraf: Informatie-uitwisseling

Voordat partijen een franchise aangaan, moet de franchisegever tijdig de belangrijkste informatie (denk aan: vergoedingen, investeringen, overlegstructuur, concurrentie etc.) aan de kandidaat-franchisenemer geven en de kandidaat-franchisenemer krijgt 4 weken de tijd om die informatie te beoordelen en zo nodig advies in te winnen om te beslissen wel of niet aan te sluiten bij de franchise.

Tussentijds: Informatieverstrekking en instemmingsrecht bij wijzigingen

Een franchiseformule is steeds in ontwikkeling; tussentijds kunnen er wijzigingen nodig zijn. De franchisegever moet tijdig informatie verstrekken bij voorgenomen wijzigingen en investeringen. Als een wijziging van de formule negatieve financiële impact heeft op de franchisenemer, dan is in principe altijd instemming voor een wijzigingsbesluit nodig, tenzij partijen in hun franchiseovereenkomst drempelwaardes (bijv. € 100.000) zijn overeengekomen. In dat geval is instemming van de franchisenemer alleen nodig als het besluit meer impact heeft dan de afgesproken drempelwaarde.

Bij einde: Goodwill en Non-concurrentie

Het kan voorkomen dat partijen hun samenwerking op een bepaald moment willen beëindigen. De wet verplicht dat in de franchiseovereenkomst is opgenomen hoe de goodwill moet worden vastgesteld (bijv. via een rekenmethodiek door een onafhankelijke deskundige), en hoe deze goodwill verdeeld moet worden tussen de franchisegever en franchisenemer.
Verder, als een franchisegever de franchisenemer aan een non-concurrentie wil houden, dan moet het non-concurrentiebeding aan bepaalde vereisten voldoen (schriftelijk, maximaal 1 jaar, noodzakelijk voor de bescherming van knowhow, etc.).

Wat betekent dit voor u als franchisegever of franchisenemer?

Voor alle nieuwe contracten die na 2021 worden aangegaan, is de Wet Franchise direct van toepassing. Zorg er dus voor dat het franchisecontract gelijk aan de nieuwe wet voldoet.

Heeft u een bestaand contract, dan krijgt u voor bepaalde onderwerpen (zoals instemmingrecht bij wijzigingen, goodwill en non-concurrentie) 2 jaar de tijd om tot afspraken te komen. Andere onderwerpen (zoals informatieverstrekking bij voorgenomen wijzigingen) hebben onmiddellijke werking. Het is dan ook raadzaam om uw bestaande franchisecontract, documenten en processen door te nemen.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten:
mr. Ö. Çolak / mr. A. Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.03.2023
Een wettelijke grondslag voor het WHOA-beleid van het UWV ontbreekt

Het UWV stopt de subsidierelatie met een onderneming als deze een NOW-schuld meeneemt in een WHOA-akkoord. Volgens het UWV is het daarna niet meer mogelijk om alsnog een vaststellingsaanvraag in te dienen over de betreffende NOW-tranche. Dat beleid kan niet geoorloofd worden volgens de rechtbank van Amsterdam.

Nieuws
13.03.2023
Robin-Jan de Nerée tot Babberich blikt terug op samenwerking met Ali Arslan

“Een advocaat is er niet alleen om problemen op te lossen, maar juist ook om nieuwe kansen te ontwikkelen”

Blog
17.03.2023
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Özgür Çolak helpt je graag verder.