Event
18.12.2020
Geschreven door:
Özgür Çolak

Nieuw: Wet Franchise

“Breng uw franchisecontract, documenten en processen zo snel mogelijk in lijn met de Wet Franchise.” Vanaf 1 januari 2021 geldt de ‘Wet Franchise’. In deze wet zijn de rechten en verplichtingen van de franchisegever en franchisenemer opgenomen.

Datum
6 april 2021
Tijd
15:00 - 17:30
Locatie
Digitaal
Direct aanmelden

Vooraf: Informatie-uitwisseling

Voordat partijen een franchise aangaan, moet de franchisegever tijdig de belangrijkste informatie (denk aan: vergoedingen, investeringen, overlegstructuur, concurrentie etc.) aan de kandidaat-franchisenemer geven en de kandidaat-franchisenemer krijgt 4 weken de tijd om die informatie te beoordelen en zo nodig advies in te winnen om te beslissen wel of niet aan te sluiten bij de franchise.

Tussentijds: Informatieverstrekking en instemmingsrecht bij wijzigingen

Een franchiseformule is steeds in ontwikkeling; tussentijds kunnen er wijzigingen nodig zijn. De franchisegever moet tijdig informatie verstrekken bij voorgenomen wijzigingen en investeringen. Als een wijziging van de formule negatieve financiële impact heeft op de franchisenemer, dan is in principe altijd instemming voor een wijzigingsbesluit nodig, tenzij partijen in hun franchiseovereenkomst drempelwaardes (bijv. € 100.000) zijn overeengekomen. In dat geval is instemming van de franchisenemer alleen nodig als het besluit meer impact heeft dan de afgesproken drempelwaarde.

Bij einde: Goodwill en Non-concurrentie

Het kan voorkomen dat partijen hun samenwerking op een bepaald moment willen beëindigen. De wet verplicht dat in de franchiseovereenkomst is opgenomen hoe de goodwill moet worden vastgesteld (bijv. via een rekenmethodiek door een onafhankelijke deskundige), en hoe deze goodwill verdeeld moet worden tussen de franchisegever en franchisenemer.
Verder, als een franchisegever de franchisenemer aan een non-concurrentie wil houden, dan moet het non-concurrentiebeding aan bepaalde vereisten voldoen (schriftelijk, maximaal 1 jaar, noodzakelijk voor de bescherming van knowhow, etc.).

Wat betekent dit voor u als franchisegever of franchisenemer?

Voor alle nieuwe contracten die na 2021 worden aangegaan, is de Wet Franchise direct van toepassing. Zorg er dus voor dat het franchisecontract gelijk aan de nieuwe wet voldoet.

Heeft u een bestaand contract, dan krijgt u voor bepaalde onderwerpen (zoals instemmingrecht bij wijzigingen, goodwill en non-concurrentie) 2 jaar de tijd om tot afspraken te komen. Andere onderwerpen (zoals informatieverstrekking bij voorgenomen wijzigingen) hebben onmiddellijke werking. Het is dan ook raadzaam om uw bestaande franchisecontract, documenten en processen door te nemen.

Bij vragen, kunt u contact opnemen met een van onze specialisten:
mr. Ö. Çolak / mr. A. Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
19.10.2021
Bestuurders­aansprakelijkheid: Hoge Raad komt bestuurder tegemoet

Een curator kan bestuurders van een failliete vennootschap onder omstandigheden aansprakelijk houden voor een tekort in de boedel. Daarvoor is nodig dat het bestuur haar taken kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld én deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is. In juli 2021 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de invulling van deze vereisten.

Nieuws
12.10.2021
Zwolse Lotte van Beek gesponsord door Arslan & partners

Lotte van Beek, Zwolse schaatsster met meerdere Olympische medailles, traint hard voor haar Olympische droom: goud op de 1500 meter op de Olympische Spelen van Beijing in 2022. Het trainingsprogramma is in volle gang en na een hoogtestage in Italië staat Van Beek weer op het ijs.

Nieuws
05.10.2021
Nieuwsflits: corona en huurkorting

Hebben huurders (zoals horecaondernemers, kappers of sportscholen) recht op huurkorting van hun verhuurders omdat zij tijdens de coronacrisis verplicht werden om hun deuren te sluiten of onderworpen zijn geweest aan overheidsbeperkende maatregelen (zoals beperkte openingstijden, 1,5-meter afstand, maximaal aantal bezoekers etc.). En zo ja, hoe moet die huurkorting berekend worden?

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Özgür Çolak helpt je graag verder.