Event
31.08.2023
Geschreven door:
Reyer Blankevoort

Studiekosten: wat is de situatie na 1 augustus 2022?

Sinds 1 augustus 2022 zijn, met de wijziging van artikel 7:611a BW, de regels voor afspraken tussen werknemer en werkgever over studiekosten, strenger geworden. Het was en is nog steeds mogelijk dat werkgever en werknemer afspraken maken over studiekosten. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de werknemer die een kostbare opleiding heeft voltooid, ontslag neemt en de werkgever achterlaat met kosten voor een opleiding.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

De afspraak over studiekosten kan op twee manieren worden vastgelegd; ofwel met een aparte studiekostenovereenkomst tussen werkgever en werknemer, ofwel er staat een studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst.

Tot 1 augustus 2022 was het eenvoudiger om voor diverse opleidingen en cursussen een overeenkomst te sluiten of een studiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen, zodat de werknemer toch de gemaakte opleidingskosten vergoedt of een deel daarvan, wanneer de werknemer na afronding besluit ergens anders te gaan werken.
 

Na 1 augustus 2022: wat is nog toegestaan?

Vanaf 1 augustus 2022 geldt dat voor het werk noodzakelijke of verplichte scholing voor rekening komt van de werkgever. Dat betekent dat de scholing zoveel mogelijk moet plaatsvinden tijdens werktijd en als dat niet mogelijk is wordt die tijd toch aangemerkt als werktijd. Dat betekent dat er gewoon loon verschuldigd is over deze tijd. Alle kosten die de werknemer moet maken in verband met de verplichte scholing komen voor rekening van de werkgever. Daar vallen ook kosten voor studiemateriaal, examengelden en reiskosten onder. Als werkgever mag je de kosten die gemoeid zijn met noodzakelijke of verplichte scholing niet verhalen op de werknemer. Een beding (afspraak) dat dit toch mogelijk maakt is nietig.

Voor overige, onverplichte, opleidingen is het nog steeds mogelijk om tussen werkgever en werknemer afspraken te maken zolang maar voldaan is aan de volgende vier eisen:

  • de werkgever moet duidelijk kenbaar maken aan de werknemer wat de gevolgen zijn van de gemaakte afspraak;
  • de afspraak moet schriftelijk zijn vastgelegd vóór het starten met de opleiding;
  • er moet een duidelijke termijn zijn afgesproken;
  • gedurende de termijn moet een glijdende schaal worden toegepast op het nog terug te betalen bedrag. Het terug te betalen bedrag moet naar mate de tijd verstrijkt lager worden. Dat kan op verschillende manieren; stel dat een termijn van drie jaar is afgesproken dan kan het bedrag na elke maand met 1/36 deel verminderd worden, of elk jaar neemt het bedrag af met een derde.

Heb je vragen over dit onderwerp? Onze speciallisten Ali Arslan en Lot Hirdes helpen je graag verder.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
07.12.2023
Voorkom discussie over een bonusregeling

Wanneer werkgever en werknemer een bonusregeling zijn overeengekomen, is de werkgever bij de uitkering van een bonus gehouden aan het beginsel van goed werkgeverschap. Dit houdt in dat de werkgever niet zomaar kan besluiten om geen bonus uit te keren aan een bepaalde werknemer. Onlangs heeft de rechtbank Limburg getoetst of de beslissing van werkgever om aan een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt geen bonus uit te keren in overeenstemming is met het beginsel van goed werkgeverschap. In deze blog wordt deze uitspraak verder toegelicht.

Nieuws
01.12.2023
Niet voorzien in de financieringsbehoefte bij aanvang van onderneming levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Recent hebben wij met succes bestuurders bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure die was ingesteld door de curator. Alle vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator had alle denkbare gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid aangevoerd. Eén van die gronden was bijzonder en die willen wij in deze bijdrage uitlichten: het bij aanvang van de onderneming niet kunnen voldoen aan de financieringsbehoefte van de onderneming.

Nieuws
16.11.203
Inloopdag Familierecht Zwolle 23 november 2023

Niemand zit op een echtscheiding en het proces eromheen te wachten. Naast dat het een emotioneel proces is, komen er veel praktische zaken bij kijken, zeker wanneer je een eigen onderneming hebt. In deze situatie is het van belang dat je goed advies en deskundige begeleiding krijgt van iemand die de situatie begrijpt en de wet- en regelgeving kent.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Reyer Blankevoort helpt je graag verder.