Expertises

Machtsverhoudingen binnen een appartementsgebouw

Een appartementsrecht houdt in de mede-eigendom van het gehele gebouw (iedere eigenaar heeft een aandeel in het geheel), met een exclusief genotsrecht van een of meer privéruimtes. Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Wat zijn de machtsverhoudingen binnen een appartementsgebouw? Kunnen appartementseigenaren bijvoorbeeld zomaar een airco op het dak van het appartementsgebouw plaatsen?

De verhoudingen worden beheerst door de wet, de akte van splitsing en de splitsingstekening. Daarbij is het belangrijk om de ruimte alsook de handeling te duiden. Ter toelichting het volgende.

In de eerste plaats is het belangrijk om de ruimte te duiden: betreft het een privéruimte of een gemeenschappelijke ruimte. Die afbakening tussen privé en gemeenschappelijk is te vinden in de splitsingsstukken, dat wil zeggen de tekening en de akte. De afbakening is relevant voor de machtsverhoudingen. De VvE voert namelijk het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten. De ruimten die niet gemeenschappelijk zijn, zijn privé. De VvE heeft in beginsel geen bevoegdheden ten aanzien van privégedeeltes. De splitsingsakte kan daarover wel regels bevatten.

In de tweede plaats is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen handelingen van beheer en het feitelijk beschikken. De VvE gaat over het beheer van de gemeenschappelijke ruimten, de vertegenwoordiging van de gezamenlijke appartementseigenaren en is bevoegd regels te stellen ten aanzien van het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten. De VvE moet wijken als het gaat om beschikkingshandelingen. Verder zit de bescherming van de individuele appartementseigenaren in het feit dat besluiten van de VvE niet in strijd mogen zijn met de splitsingsakte of de redelijkheid en billijkheid.

Het is niet altijd makkelijk om samen onder een dak te leven. Een duidelijke splitsingsakte met een goed functionerende VvE kan een hoop frustratie besparen.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist helpt je graag verder.