Event
04.10.2023
Geschreven door:
Hasan Kaya

Alle seinen op rood voor ondernemers; praktische tips voor ondernemers in 5-voor-12-situaties

Afgelopen maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met statistieken over het aantal uitgesproken faillissementen. Uit de statistieken blijkt dat er in de maand augustus een stijging van 5% is te zien in het aantal faillissementen ten opzichte van de maand juli. Daarnaast wijdde het Financieel Dagblad afgelopen week een artikel aan het feit dat de Belastingdienst is gestart met het sturen van aanmaningen aan alle ondernemers waarvan het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis is ingetrokken. Als de ondernemers niet kunnen betalen, dreigt er een faillissementsgolf.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

In sommige situaties is een faillissement simpelweg niet meer te voorkomen. Het is dan vooral zaak om de problemen binnen de onderneming tijdig te signaleren, zodat je als ondernemer juiste acties kunt ondernemen als voorbereiding op het faillissement.

Hieronder een aantal praktische tips:

  1. De Faillissementswet heeft als uitgangspunt dat wanneer een ondernemer weet dat een faillissement niet meer te voorkomen is, alle schuldeisers gelijk moeten worden behandeld. Vanaf dat moment is de vrijheid om zelf de volgorde van betaling te bepalen veel kleiner. Bij betalingen moet je als ondernemer dan rekening houden met onderlinge voorrangsrechten. 'Last minute' de managementvergoeding aan jezelf betalen terwijl de andere schuldeisers op betaling wachten, is dus uit den boze.
  2. Op het moment dat het faillissement nadert, moet je als ondernemer twee keer nadenken voordat je een overeenkomst aangaat. Als je betwijfelt of de verplichtingen uit de overeenkomst tijdig kunnen worden nagekomen, dan is het beter om die overeenkomst niet aan te gaan. In het andere geval kan je als bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor de schade die de schuldeiser daardoor lijdt.
  3. Probeer als ondernemer altijd je administratie bij te houden. Ook op de meest stressvolle momenten wanneer het financieel niet meer goed gaat. Op het moment dat het faillissement wordt uitgesproken en een curator wordt aangesteld, zal de curator als eerste vragen naar de administratie. Als norm wordt daarvoor gehanteerd dat uit de administratie op ieder moment de rechten en verplichtingen van de vennootschap moeten blijken. Doe je dat niet, dan kan je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden die na het faillissement overblijven.
  4. De curator heeft in het faillissement de mogelijkheid om het saldo van de rekening-courant verhouding direct op te eisen. Het is dus verstandig om ook de rekening-courant verhouding goed bij te houden en niet te laten oplopen.
  5. Als je de verschuldigde belasting en/of premies niet op tijd kunt betalen, doe dan tijdig een melding van betalingsonmacht bij de belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds. Je bent op tijd met de melding als je dat binnen 14 dagen doet nadat de belasting/premie verschuldigd is geworden. Deze melding hoef je niet bij iedere aangifte opnieuw te doen, zolang er een achterstand in betalingen is.
  6. Bereid de beslissingen goed voor en leg deze schriftelijk vast, zodat je aan de curator kunt laten zien waarom er op dat moment juist die keuzes zijn gemaakt.
  7. Ben je de bestuurder of directeur van de vennootschap waarvan je ook de enige aandeelhouder bent, dan heb je de wettelijke verplichting om elke overeenkomst tussen jou en de vennootschap schriftelijk vast te leggen. Denk daarbij aan de managementovereenkomst, rekening-courantovereenkomst, leningen en toekenning van bonussen. Doe je dat niet, dan kan de curator later de overeenkomst vernietigen en het betaalde terugvorderen. 

Ben jij een ondernemer die zich bevindt in een 5-voor-12-situatie? Laat je tijdig adviseren. Neem gerust contact op met een van onze specialisten Hasan Kaya, Jelle Damstra en Ali Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
19.02.2024
Mijn ex-partner heeft een nieuwe relatie: stopt mijn alimentatieplicht?

Steeds vaker worden wij benaderd door cliënten met de vraag of ze nog verplicht zijn om alimentatie te betalen wanneer hun ex-partner een nieuwe relatie heeft. Hoe zit dit precies in elkaar, en wanneer stopt de alimentatieplicht?

Blog
16.02.2024
Werkgevers opgelet: wat verandert er voor jullie in 2024

Het jaar 2024 is nog maar net van start gegaan, maar heeft al wel enkele veranderingen op gebied van arbeidsrecht met zich meegebracht. Voor werkgevers is het belangrijk om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. In deze blog zetten wij de wijzigingen en de nog te verwachten veranderingen kort voor jullie op een rij:

Blog
13-02-2024
3 tips voor een goede geheimhoudingsovereenkomst bij overname

Een bedrijfsovername start in de regel met gesprekken tussen de potentiële koper en de potentiële verkoper. Partijen bespreken of een overname tot de mogelijkheden behoort en in die gesprekken wordt vaak bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Om in rust en vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen spreken, wordt er vaak voorafgaand aan die gesprekken een Non-Disclosure Agreement (NDA) opgesteld en getekend. Partijen spreken dan met elkaar af dat de informatie die gedeeld wordt, vertrouwelijk is.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hasan Kaya helpt je graag verder.