Event
21.03.2024
Geschreven door:
Jelle Damstra

Betaling in natura: let op, dit is niet zonder risico

Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer. Het aantal faillissementen neemt toe en saneringen zijn aan de orde van de dag. Het kan dus goed zijn dat dit ook bij een van jouw klanten speelt. In dat geval moet je opletten als de klant voorstelt om de openstaande factuur niet in geld te betalen, maar in natura, bijvoorbeeld door een auto te leveren. In de wet heet dit inbetalinggeving.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

Je eerste reactie zal zijn: “Mooi, dan krijg ik in ieder geval nog iets betaald.” Toch is het niet altijd verstandig om hiermee in te stemmen. Dit heeft te maken met de zogenoemde ‘actio pauliana’.

Actio pauliana

Wat is de actio pauliana? Kort gezegd, de curator in een faillissement kan betalingen of verkopen vernietigen (ongedaan maken) die de schuldenaar heeft gedaan in de periode vóórdat deze failliet werd verklaard. Dat kan niet zo maar. Er moet wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Een van die voorwaarden is dat de schuldenaar een betaling heeft gedaan die niet van te voren is afgesproken. Dat noemen we een onverplichte rechtshandeling. Een andere voorwaarde is dat de schuldenaar én de schuldeiser wisten dat een faillissement te verwachten was.

Risico's

Het risico dat betaling van een openstaande factuur in geld terugbetaald moet worden als je klant failliet gaat, is heel klein, ook als je weet dat je klant dreigt failliet te gaan. De klant was namelijk verplicht om te betalen in geld. Het risico dat je het betaalde goed (bijvoorbeeld de auto) moet teruggeven als de klant failliet gaat is veel groter. De klant was namelijk niet verplicht tot de inbetalinggeving. Daarom is de inbetalinggeving een onverplichte rechtshandeling en kan de curator de betaling ongedaan maken als je wist dat de klant dreigde failliet te gaan.

Kan inbetalinggeving altijd ongedaan worden gemaakt door de curator? Soms weet je niet dat een klant failliet dreigt te gaan. In dat geval kan ook inbetalinggeving goed gaan. Maar er blijft wel een groter risico dan bij een gewone betaling in geld. Een klant zal namelijk niet zomaar een betaling in natura aanbieden, dan moet er iets aan de hand zijn. Vaak gebeurt het ook pas als een factuur al lange tijd openstaat. Waakzaamheid is dan geboden.

Advies bij financiële moeilijkheden

De ‘actio pauliana’ is een ingewikkeld leerstuk. Verkeert je schuldenaar in financiële moeilijkheden,  dan is het raadzaam om je te laten adviseren over de risico’s die er zijn als je een voorstel krijgt voor afwijkende wijze van betaling of zaken ter overname krijgt aangeboden. Heb je behoefte aan meer advies over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten Jelle Damstra, Hasan Kaya en Ali Arslan.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
15-.05.2024
Mag ik de sloten van het pand vervangen als mijn huurder een huurachterstand heeft?

Helaas komt het geregeld voor: een huurder die een (forse) huurachterstand heeft. Wij spreken regelmatig verhuurders die zich afvragen of zij in zo’n situatie de sloten van het pand mogen vervangen. Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over dit onderwerp. In dit artikel lichten we de uitspraak van de Hoge Raad toe.

Blog
08.05.2024
Het periodiek verrekenbeding is niet uitgevoerd. Wat nu?

Wat is een periodiek verrekenbeding? Het periodiek verrekenbeding is een afspraak die partners kunnen vastleggen in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, waarin zij de verrekening van inkomen en vermogen regelen. Het is een veel gekozen afspraak, die bij een scheiding vaak voor discussies zorgt. In dit artikel leggen wij uit wat een periodiek verrekenbeding precies is en hoe het werkt.

Blog
06.05.2024
Moet je als werkgever instemmen met beëindiging op verzoek van een langdurig zieke werknemer?

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever vanwege goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer bij een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit wordt de Xella-norm genoemd. Een werkgever is niet gehouden in te stemmen met het voorstel als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Onlangs oordeelde de Hoge Raad op welk moment beoordeeld wordt of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Jelle Damstra helpt je graag verder.