Event
07.12.2023
Geschreven door:
Bowien Ravesteijn

Voorkom discussie over een bonusregeling

Wanneer werkgever en werknemer een bonusregeling zijn overeengekomen, is de werkgever bij de uitkering van een bonus gehouden aan het beginsel van goed werkgeverschap. Dit houdt in dat de werkgever niet zomaar kan besluiten om geen bonus uit te keren aan een bepaalde werknemer. Onlangs heeft de rechtbank Limburg getoetst of de beslissing van werkgever om aan een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt geen bonus uit te keren in overeenstemming is met het beginsel van goed werkgeverschap. In deze blog wordt deze uitspraak verder toegelicht.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Feiten

Het gaat in deze uitspraak over de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer. In deze arbeidsovereenkomst is een bonusregeling opgenomen waarin staat dat er jaarlijks een bonus wordt uitgekeerd door de werkgever, mits er aan de voor de uitkering van de bonus gestelde voorwaarden wordt voldaan.

  • In het jaar 2021 is er aan alle voorwaarden voor de uitkering van de bonus voldaan, waarna werkgever een bonus heeft uitgekeerd aan alle werknemers die in 2021 voor werkgever hebben gewerkt.
  • Werknemer heeft in het jaar 2021 voor werkgever gewerkt tot het moment dat werknemer volledig arbeidsongeschikt raakte op 1 september 2021.
  • Aangezien werknemer niet het gehele jaar heeft gewerkt, is er volgens werkgever niet aan de voorwaarden voorde uitkering van de bonus voldaan en keert werkgever geen bonus uit aan werknemer.
  • Werknemer is het er niet mee eens en start een procedure bij de rechtbank.
Recht op uitbetaling van een bonus

De kantonrechter oordeelde dat de uitkering kwalificeert als een bonus, omdat de uitkering afhankelijk is van het feit dat er aan de gestelde voorwaarden voor de bonus is voldaan. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat de werkgever bij de uitkering van een bonus gehouden is aan het beginsel van goed werkgeverschap. Uit deze casus blijkt dat in het jaar 2021 aan alle voorwaarden voor de bonusregeling is voldaan, waardoor de werkgever is overgegaan tot het uitkeren van bonussen aan iedere werknemer die in 2021 voor werkgever heeft gewerkt. Werknemer heeft in 2021 tot 1 september gewerkt voor werkgever en heeft dus recht op een bonus. Het niet uitkeren van de bonus aan werknemer, die per 1 september arbeidsongeschikt is geworden, is volgens de rechter in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap.

Wanneer je als werkgever een bonusregeling opneemt in de arbeidsovereenkomst, ben je bij het uitkeren van deze bonus gebonden aan het beginsel van goed werkgeverschap. Je kan niet zomaar beslissen om een bepaalde werknemer geen bonus uit te keren, ook niet als de werknemer door arbeidsongeschiktheid (een gedeelte van het jaar) niet heeft gewerkt. Mocht je hierover nog vragen hebben of wil je graag meer uitleg over het uitkeren van een bonus krijgen, neem dan contact op met Lot Hirdes, Ali Arslan of Bowien Ravesteijn.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
19.02.2024
Mijn ex-partner heeft een nieuwe relatie: stopt mijn alimentatieplicht?

Steeds vaker worden wij benaderd door cliënten met de vraag of ze nog verplicht zijn om alimentatie te betalen wanneer hun ex-partner een nieuwe relatie heeft. Hoe zit dit precies in elkaar, en wanneer stopt de alimentatieplicht?

Blog
16.02.2024
Werkgevers opgelet: wat verandert er voor jullie in 2024

Het jaar 2024 is nog maar net van start gegaan, maar heeft al wel enkele veranderingen op gebied van arbeidsrecht met zich meegebracht. Voor werkgevers is het belangrijk om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. In deze blog zetten wij de wijzigingen en de nog te verwachten veranderingen kort voor jullie op een rij:

Blog
13-02-2024
3 tips voor een goede geheimhoudingsovereenkomst bij overname

Een bedrijfsovername start in de regel met gesprekken tussen de potentiële koper en de potentiële verkoper. Partijen bespreken of een overname tot de mogelijkheden behoort en in die gesprekken wordt vaak bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Om in rust en vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen spreken, wordt er vaak voorafgaand aan die gesprekken een Non-Disclosure Agreement (NDA) opgesteld en getekend. Partijen spreken dan met elkaar af dat de informatie die gedeeld wordt, vertrouwelijk is.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Bowien Ravesteijn helpt je graag verder.