Event
16.02.2024
Geschreven door:
Hazal Cengiz

Werkgevers opgelet: wat verandert er voor jullie in 2024

Het jaar 2024 is nog maar net van start gegaan, maar heeft al wel enkele veranderingen op gebied van arbeidsrecht met zich meegebracht. Voor werkgevers is het belangrijk om van deze ontwikkelingen op de hoogte te blijven. In deze blog zetten wij de wijzigingen en de nog te verwachten veranderingen kort voor jullie op een rij:

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

Wijzigingen per 1 januari 2024

Wet invoering minimumuurloon

1 januari 2024 is de Wet invoering minimumuurloon in werking getreden. Het minimumloon wordt nu per uur uitgedrukt. Dat zorgt binnen veel bedrijven voor een stijging. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt een minimumuurloon van € 13,27, wat een stijging is van 3,75% ten opzichte van 2023. Het minimumuurloon wordt elk jaar op 1 januari en 1 juli geïndexeerd.

Verhoging maximum transitievergoeding

De maximale (bruto) transitievergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van € 89.000,- naar € 94.000,-. Als het bruto jaarsalaris hoger is dan € 94.000,-, bedraagt de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Stijging onbelaste vergoedingen

Als werkgever ben je niet verplicht om belastingvrije vergoedingen uit te keren aan werknemers. Veel werknemers ontvangen wel een vergoeding voor thuiswerken en een reiskostenvergoeding.

  • De onbelaste thuiswerkvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar max € 2,35 per dag.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd naar max € 0,23 p/km.
Wet bescherming klokkenluiders ook in werking getreden voor middelgrote werkgevers

Begin vorig jaar was deze wet al in werking getreden voor grote bedrijven (ten minste 250 werknemers). Per 17 december 2023 is de wet nu ook in werking getreden voor bedrijven met meer dan 50 werknemers.

(Mogelijke) toekomstige wijzigingen  

Registratie CO2 werk gebonden personenmobiliteit

Werkgevers met meer dan 100 werknemers worden (mogelijk) vanaf 1 juli 2024 verplicht om jaarlijks de overheid te informeren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van de werknemers. Met deze verplichting verzamelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gegevens over CO2-uitstoot van werk gebonden verkeer.

Verplichtstelling vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Met dit initiatiefwetsvoorstel zijn werkgevers met meer dan 10 werknemers verplicht een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dat moet bijdragen aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor elke werknemer. Het voorstel voorziet ook in de optie om een externe persoon aan te wijzen als vertrouwenspersoon.

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Met dit wetsvoorstel moeten werkgevers en intermediairs een werkwijze toepassen voor werving en selectie van werknemers waarmee gelijke kansen worden gecreëerd. Hiermee moet discriminatie op de arbeidsmarkt worden tegengegaan.

Hervorming concurrentiebeding

Het kabinet wil wetgeving over het concurrentiebeding hervormen om doorstroom op de arbeidsmarkt voor werknemers makkelijker te maken. Het concurrentiebeding zal volgens de plannen wettelijk moeten worden begrensd in duur en geografische reikwijdte. De plannen voor de hervorming moeten nog in een wetsvoorstel worden uitgewerkt. Het wetsvoorstel wordt het eerste kwartaal van 2024 verwacht.  

Kortom, het arbeidsrecht blijft zoals altijd in beweging. Wij houden jullie graag van (het vervolg van) deze ontwikkelingen op de hoogte. Mocht je vragen hebben over het arbeidsrecht of recente ontwikkelingen neem dan contact op met Lot Hirdes, Ali Arslan of Hazal Cengiz.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Nieuws
28.03.2024
Vraag aan Hoge Raad over de verplichting tot nieuwe financiering in WHOA

Kan een bank worden verplicht om nieuwe financiering onder gewijzigde voorwaarden te verstrekken, terwijl dat niet meer hoeft volgens de financieringsovereenkomst? Deze vraag is aan de Hoge Raad voorgelegd. Dit heet ‘cassatie in het belang der wet’ en is bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op andere gevallen. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het in vergelijkbare en toekomstige gevallen duidelijk hoe daarover wordt beslist.

Blog
25.03.2024
Neemt een werknemer ontslag? Check altijd of hij dat echt wil!

Als de werknemer zijn of haar arbeidsovereenkomst opzegt, dan heeft dat voor hem of haar meestal ingrijpende gevolgen. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een transitievergoeding, een WW-uitzekering (uitkering vanuit het UWV bij werkloosheid) of een ZW-uitkering (uitkering vanuit het UWV bij ziekte). Er worden daarom strenge eisen gesteld aan een ontslag door de werknemer.

Blog
21.03.2024
Betaling in natura: let op, dit is niet zonder risico

Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer. Het aantal faillissementen neemt toe en saneringen zijn aan de orde van de dag. Het kan dus goed zijn dat dit ook bij een van jouw klanten speelt. In dat geval moet je opletten als de klant voorstelt om de openstaande factuur niet in geld te betalen, maar in natura, bijvoorbeeld door een auto te leveren. In de wet heet dit inbetalinggeving.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hazal Cengiz helpt je graag verder.