Expertises

Verhuurders opgelet: vergeet niet de rente over de verschuldigde huurprijs tijdens het faillissement

Stel je bent een verhuurder en je wordt geconfronteerd met een huurder die failliet gaat. De curator van de huurder heeft op grond van de wet de mogelijkheid om de lopende huurovereenkomst op te zeggen, maar moet daarbij wel een opzegtermijn van drie maanden aanhouden. De huurprijs over de opzegtermijn is dan een ‘boedelschuld’ en dat betekent dat je als verhuurder direct aanspraak kunt maken op betaling van de verschuldigde huurprijs. Je hoeft niet te wachten tot het einde van het faillissement als de curator over voldoende middelen beschikt om tot betaling over te gaan.

Nog niet zo lang geleden heeft de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, bepaald dat een verhuurder ook aanspraak kan maken op rente over de verschuldigde huurprijs gedurende de opzegtermijn, als de curator de huurprijs niet tijdig kan betalen aan de verhuurder. Dat kan een contractuele rente zijn als dat is afgesproken, maar ook de wettelijke (handels)rente. De rente is in dat geval ook een ‘boedelschuld’ en dat betekent dat de verhuurder ook op die rentevordering direct aanspraak kan maken.

Het is van groot belang om bij de curator aanspraak te maken op rente over de verschuldigde huurprijs, omdat de rentevordering behoorlijk kan oplopen als de curator de huurprijs niet tijdig betaalt. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de curator nog geen voldoende middelen heeft in de boedel om direct te betalen, terwijl hij op termijn de benodigde middelen kan realiseren door het winnen van een langdurige procedure of het verkopen van een onroerende zaak. De rentevordering kan dan enorm oplopen.

Overigens geldt dit niet alleen voor de verschuldigde huurprijs gedurende de opzegtermijn, maar voor alle ‘boedelschulden’ in het faillissement. Denk daarbij aan schulden die zijn ontstaan doordat de curator een derde heeft ingeschakeld (bijvoorbeeld een taxateur). De rente over de vergoeding van de taxateur is dan ook een ‘boedelschuld’ waarop de taxateur direct aanspraak kan maken.

Ben jij een verhuurder van een failliete huurder of heb jij een andere vordering die boedelschuld is in een faillissement? Laat je tijdig adviseren. Neem gerust contact op met een van onze specialisten Hasan Kaya, Jelle Damstra en Ali Arslan.

Arslan & partners

Arslan & partners advocaten

Arslan & partners levert juridische expertise voor mens & zaak. Onze advocaten zijn er voor de ondernemer én de mens achter de ondernemer, omdat we als geen ander weten hoe de zaak en je persoonlijke leven met elkaar verweven zijn. 

Onze advocaten kennen de regio én elkaar door en door. Wij versterken elkaar door onze veelzijdigheid en individuele specialismen. Alleen de beste oplossing, voor mens & zaak, is voor ons goed genoeg.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hasan Kaya helpt je graag verder.