Event
13-02-2024
Geschreven door:
Linzy Sieljes

3 tips voor een goede geheimhoudings­overeenkomst bij overname

Een bedrijfsovername start in de regel met gesprekken tussen de potentiële koper en de potentiële verkoper. Partijen bespreken of een overname tot de mogelijkheden behoort en in die gesprekken wordt vaak bedrijfsgevoelige informatie gedeeld. Om in rust en vertrouwelijkheid met elkaar te kunnen spreken, wordt er vaak voorafgaand aan die gesprekken een Non-Disclosure Agreement (NDA) opgesteld en getekend. Partijen spreken dan met elkaar af dat de informatie die gedeeld wordt, vertrouwelijk is.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Waarom en wanneer een NDA?

De belangrijkste reden om een NDA te sluiten is om bedrijfsgevoelige informatie te beschermen. Je moet dan denken aan informatie over belangrijke klanten, financiële gegevens en businessplannen. In een NDA spreek je af dat deze informatie geheim blijft. Dat maakt vervolgens ook dat partijen in rust en vertrouwelijkheid met elkaar kunnen spreken.

Het moment waarop een NDA wordt gesloten is wisselend, maar in de basis zijn daar wel twee momenten voor te noemen:

 1. Tijdens de onderhandelingsfase: in de onderhandelingsfase wordt vaak al veel informatie (denk aan top 10 klanten, jaaromzet, etc.) gedeeld door de verkoper, bijvoorbeeld via een informatiememorandum (IM). De verkoper laat daarmee zien dat hij serieus is en de koper krijgt op basis van de informatie een beter beeld van het te kopen bedrijf.
 2. Voorafgaand aan het onderzoek door de koper: in het overnameproces krijgt een koper altijd de mogelijkheid om grondig onderzoek te doen naar het bedrijf, dat noemen we het due diligence onderzoek (DD). Voor dat DD-onderzoek stelt verkoper allerhande bedrijfsgevoelige informatie beschikbaar (denk aan jaarstukken, contracten met leveranciers, klantenlijsten, etc.).

Wat staat er in een NDA?

Een NDA is geen ‘standaard’ model dat voor iedere situatie toepasbaar is. Iedere overname is anders. Denk bijvoorbeeld aan de achtergrond van de voorgenomen overname, de bedoeling van partijen bij de NDA en welke informatie wel of niet als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Een NDA is dus maatwerk. Wat er onder andere wordt geregeld is:

 • Waarom sluiten partijen de NDA?
 • Welke informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt?
 • Wie mag de vertrouwelijke informatie inzien?
 • Hoe lang bestaat de verplichting tot geheimhouding?
 • Wat moet er met de informatie gebeuren als het onderzoek is afgerond?
 • Welke juridische stappen kunnen worden genomen als de NDA wordt geschonden?

3 belangrijke tips bij het sluiten van een NDA
 1. Neem een boetebeding op. Als de NDA dan wordt overtreden, kan je schadevergoeding vorderen. Het is in de praktijk alleen lastig om aan te tonen wat je schade precies is. Daarom is het verstandig om een boetebeding op te nemen. Die boete is dan meteen verschuldigd als de NDA wordt geschonden. Daarnaast heeft een boete een afschrikkende werking. Wel belangrijk om ook op te nemen dat er nog steeds het recht is om de volledige schade te vorderen, naast de boete (voor het geval de daadwerkelijke schade hoger uitvalt dan het opgenomen boetebedrag).
 2. Laat de juiste mensen tekenen. De NDA is een overeenkomst tussen bepaalde partijen en dus gelden de bepalingen in principe alleen tussen die partijen. Belangrijk is dan dat de partij die de NDA ondertekent, daartoe bevoegd is.
 3. Betrek gelieerde personen en adviseurs. Vaak zie je dat koper de informatie deelt met haar adviseurs of anderen die helpen in het traject (bijvoorbeeld een werknemer die helpt bij het DD-onderzoek). Ook gebeurt het regelmatig dat de informatie door koper wordt gedeeld met zijn partner of andere familieleden. Je wilt ervoor zorgen dat deze personen ook binnen het bereik van de NDA vallen, zodat als zij de geheimhouding zouden overtreden, bijvoorbeeld de boete evenzo verschuldigd is.

Heb je naar aanleiding van deze tips vragen? Of wil je een NDA opstellen of laten controleren? Neem dan contact op met één van onze specialisten Ali Arslan, Linzy Sieljes, Jelle Damstra of Hasan Kaya.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Nieuws
28.03.2024
Vraag aan Hoge Raad over de verplichting tot nieuwe financiering in WHOA

Kan een bank worden verplicht om nieuwe financiering onder gewijzigde voorwaarden te verstrekken, terwijl dat niet meer hoeft volgens de financieringsovereenkomst? Deze vraag is aan de Hoge Raad voorgelegd. Dit heet ‘cassatie in het belang der wet’ en is bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op andere gevallen. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het in vergelijkbare en toekomstige gevallen duidelijk hoe daarover wordt beslist.

Blog
25.03.2024
Neemt een werknemer ontslag? Check altijd of hij dat echt wil!

Als de werknemer zijn of haar arbeidsovereenkomst opzegt, dan heeft dat voor hem of haar meestal ingrijpende gevolgen. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een transitievergoeding, een WW-uitzekering (uitkering vanuit het UWV bij werkloosheid) of een ZW-uitkering (uitkering vanuit het UWV bij ziekte). Er worden daarom strenge eisen gesteld aan een ontslag door de werknemer.

Blog
21.03.2024
Betaling in natura: let op, dit is niet zonder risico

Steeds meer bedrijven verkeren in zwaar weer. Het aantal faillissementen neemt toe en saneringen zijn aan de orde van de dag. Het kan dus goed zijn dat dit ook bij een van jouw klanten speelt. In dat geval moet je opletten als de klant voorstelt om de openstaande factuur niet in geld te betalen, maar in natura, bijvoorbeeld door een auto te leveren. In de wet heet dit inbetalinggeving.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Linzy Sieljes helpt je graag verder.