Event
17.03.2023
Geschreven door:
Hasan Kaya

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt verweten dat hij als aandeelhouder onrechtmatig heeft gehandeld door de aandelen aan een katvanger te verkopen.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat een vennootschap zelf verantwoordelijk als aansprakelijk is voor haar verplichtingen en schulden. Voor de aansprakelijkheid van de bestuurders geldt er een hoge drempel. De gedachte daarvan is dat bestuurders de ruimte moeten hebben om in het belang van de onderneming beslissingen kan nemen waaraan risico’s zijn verbonden, zonder te hoeven vrezen voor aansprakelijkheid. Ondernemen is immers risico nemen en bestuurders moeten vrij kunnen handelen en niet terughoudend optreden omdat zij bang zijn dat ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

Die hoge aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders geldt niet als een DGA als aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld.

Als DGA heb je namelijk twee petten op; je bent bestuurder van de vennootschap en tegelijkertijd bezit je een groot deel van de aandelen. Uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag van 11 januari 2023 blijkt dat een DGA als aandeelhouder een wezenlijk andere positie heeft in de vennootschap en daardoor niet de ‘bescherming’ geniet van de verhoogde aansprakelijkheidsdrempel voor bestuurders.

Wat was er aan de hand?

De gedaagde heeft een telecomwinkel sinds 2014 en heeft die winkel in 2016 tegen ‘betaling’ van een koopsom verkocht aan de koper. Vanaf dat moment was de koper de DGA van de telecomwinkel.

Op enig moment bleek dat de telecomwinkel na de overname niet meer open was geweest. De winkelinventaris en andere zaken waren verdwenen en de werkneemster kreeg geen loonbetalingen meer. De werkneemster kreeg op een gegeven moment ook geen contact meer met de koper, waarna zij het faillissement van de telecomwinkel heeft aangevraagd.

Op 25 april 2017 werd het faillissement van de telecomwinkel uitgesproken met aanstelling van een curator. De curator deed onderzoek naar de gang van zaken voor het faillissement en daaruit kwam naar voren dat de koper een katvanger bleek te zijn en dat de telecomwinkel binnen vier maanden na overname failliet ging.

Verder bleek dat de koopsom voor de overname niet was betaald en dat de winkelinventaris geen waarde vertegenwoordigde. Het ging kennelijk om een kleine telecomwinkel, waarin nauwelijks inventaris stond. Daarentegen had de telecomwinkel wel een hoge schuldenlast van ruim € 70.000,--.

Al met al duidde alles erop dat de gedaagde door verkoop van de aandelen aan een katvanger van de schulden wilde afkomen.

De curator stelde de gedaagde in privé aansprakelijk als bestuurder én als aandeelhouder. Het verwijt van de curator was dat de gedaagde als verkopende aandeelhouder geen nader onderzoek had gedaan naar de ‘gegoedheid’ van de koper, oftewel in hoeverre de koper financiële middelen had om de exploitatie van de telecomwinkel voort te zetten.

De rechtbank oordeelde dat het verkopen en leveren van aandelen in de telecomwinkel geen bestuurstaak of bestuurshandeling is, maar een aandeelhoudersbeslissing en een handeling van de gedaagde als aandeelhouder. Dat betekent dat de hoge drempel voor de aansprakelijkheid van bestuurders in dat geval niet geldt.

Volgens de rechtbank had de gedaagde als aandeelhouder wél onrechtmatig gehandeld en daardoor is hij gehouden de schade te vergoeden die is ontstaan als gevolg van zijn onrechtmatig handelen. Voor een succesvolle aansprakelijkstelling van de aandeelhouder is vereist dat er sprake is van een zodanige onzorgvuldigheid van de aandeelhouder tegenover de gezamenlijke schuldeisers dat dit als onrechtmatig moet worden aangemerkt. De hoge drempel voor de aansprakelijkheid van bestuurders is dus niet aan de orde en de ‘gewone’ regels van de onrechtmatige daad gelden. De reden daarvan is dat een aandeelhouder een wezenlijk andere positie heeft in de vennootschap dan een bestuurder.

De rechtbank oordeelde dat de gedaagde de aandelen in de telecomwinkel aan de koper heeft overgedragen zonder werkelijk onderzoek te doen naar hem als kopende partij, terwijl daartoe naar het oordeel van de rechtbank wel aanleiding was. Gezien de slechte financiële positie van de telecomwinkel had van de gedaagde mogen worden verwacht dat hij onderzoek deed naar de vraag in hoeverre de koper, die tegelijkertijd ook opvolgend bestuurder werd, financiële middelen had om de exploitatie van de telecomwinkel voort te zetten. Dat heeft de gedaagde nagelaten en daarmee heeft hij onrechtmatig gehandeld tegenover de schuldeisers van de telecomwinkel en is hij aansprakelijk voor de ontstane schade.

Conclusie

Uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag volgt dat een DGA als bestuurder én als aandeelhouder aansprakelijk kan worden gesteld. In het laatstgenoemde geval geldt aldus niet de hoge drempel voor de aansprakelijkheid van bestuurders en is de DGA als aandeelhouder eerder aansprakelijk omdat daarvoor de ‘gewone’ regels van de onrechtmatige daad gelden.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met collega Hasan Kaya, Ali Arslan, Linzy Sieljes of Jelle Damstra.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
31.05.2023
De huidige stand van zaken na ruim twee jaar WHOA

In 2021 is de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) in werking getreden. Ons kantoor houdt een database bij van alle WHOA-uitspraken die de afgelopen twee jaar in Nederland zijn gedaan. In het onderstaande overzicht zie je de WHOA-uitspraken die per maand zijn gedaan sinds het in werking treden van de WHOA (gepubliceerd tot 31 april 2023).

Blog
24.05.2023
Vergoedingsrecht door aflossingen tijdens huwelijk en echtscheiding

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap vindt er al snel vermenging van geld plaats. Daar wordt vaak niet bij stilgestaan. En zolang het goed gaat is dat geen probleem. Maar bij een echtscheiding of overlijden kan dit al snel grote financiële gevolgen hebben. Een verrassing of een teleurstelling? Dat ligt eraan aan welke kant u staat.

Blog
17.05.2023
Sanering van schulden aan de belastingdienst en het UWV

Veel ondernemers verkeren momenteel in zwaar weer door hoge schulden na de coronacrisis. De ondernemers hebben grootschalig gebruik gemaakt van de steunmaatregelen tijdens de coronacrisis, waaronder de NOW-subsidie, welke in veel gevallen terugbetaald moeten worden. Ondanks dat ondernemers gebruik kunnen maken van het bijzonder uitstel van betaling van de belastingdienst, zien we dat er bij veel ondernemers simpelweg geen ruimte is om de opgebouwde schulden terug te betalen en tegelijkertijd de lopende verplichtingen te voldoen. Als er niet wordt ingegrepen, dan is een faillissement onvermijdelijk en kwestie van tijd.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hasan Kaya helpt je graag verder.