Event
06.03.2024
Geschreven door:
Hazal Cengiz

Klokkenluiders en hun recht op bescherming

De klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt? Wij leggen de Wet Bescherming Klokkenluiders uit.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

De Wet Bescherming Klokkenluiders (WBK) is op 18 februari 2023 in werking getreden. In ons blog van 16 februari 2024 hebben wij benoemd dat middelgrote werkgevers (50 – 250 werknemers) per 17 december 2023 ook verplicht zijn de WBK na te leven. Maar wat houdt de WBK precies in en wat betekent de wet voor werkgevers? In deze blog nemen wij jullie mee in de regels over de bescherming van klokkenluiders.

Klokkenluiders

Klokkenluiders zijn personen die (een vermoeden van) een misstand binnen een organisatie ‘’aan de grote klok hangen’’, oftewel een melding daarvan doen. Het doel van de WBK is het creëren van een veilige omgeving voor deze personen. Iedere persoon die in een werkrelatie met de organisatie staat en een melding doet valt onder de bescherming van de wet. Dus naast werknemers zijn dat onder andere ook zzp’ers, vrijwilligers, leveranciers en stagiairs. Klokkenluiders mogen geen nadelige gevolgen ervaren van het melden van een misstand, zoals ontslag, discriminatie of schorsing.

Wanneer is sprake van een misstand?

Allereerst is een misstand (een gevaar voor) het overtreden van regels van de Europese Unie. Van een misstand is ook sprake als een overtreding van een wettelijk voorschrift of interne regels (nadelig) invloed heeft op het maatschappelijk belang of als een gedraging gevaar oplevert voor de volksgezondheid, veiligheid van personen, aantasting van het milieu, het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming.

Een gedraging heeft invloed op het maatschappelijk belang als de gedraging niet alleen een persoonlijk belangen raakt, er sprake is van een patroon of structureel karakter of als de gedraging ernstig is.

Interne en externe meldingen

Werkgevers die verplicht zijn zich te houden aan de WBK moeten een interne meldregeling instellen. In deze regeling moet onder andere worden opgenomen op welke manier een werknemer een interne en/of externe melding kan doen, wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand en hoe wordt omgegaan met een interne melding.

Werknemers zijn niet verplicht eerst een interne melding te doen en kunnen dus meteen extern een melding maken van een misstand. Een externe melding kan bij de daarvoor bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld Het Huis voor klokkenluiders, de Autoriteit Consument en Markt of de Autoriteit persoonsgegevens.

Tot slot

Werkgevers, om klokkenluiders te beschermen wordt actie van jullie geëist. Zorg ervoor dat de interne meldprocedure voldoet aan de regels van de WBK. Ook moet de werkgever zijn medewerkers informeren over de interne meldprocedure en de externe mogelijkheden voor het melden van een misstand. De informatie moet duidelijk en toegankelijk zijn.

Heb je vragen of hulp nodig bij het opstellen van een klokkenluidersregeling? Neem dan contact op met Lot Hirdes, Ali Arslan, Bowien Ravesteijn of Hazal Cengiz.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
21.06.2024
Vallen voorbereidende werkzaamheden onder arbeidstijd?

Onlangs heeft het Gerechtshof Den Haag een arrest gewezen in een zaak waarbij een medewerker van een callcenter steeds 10 minuten eerder dan de aanvang van zijn ingeroosterde dienst aanwezig moet zijn van zijn werkgever. Het hof oordeelde deze 10 minuten gelden als werktijd en dat de werkgever daarom loon over deze tijd moet nabetalen aan de werknemer. In deze blog zal ik de feiten en het oordeel van het hof bespreken.

Blog
21.06.2024
De Bad leaver bepaling

In samenwerkingsovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten worden vaak “leaver bepalingen” opgenomen. Bij aandeelhoudersovereenkomsten zorgen deze bepalingen er voor dat een aandeelhouder in bepaalde situaties verplicht is om zijn aandelen in de onderneming aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s) van de onderneming. Hierbij wordt er verschil gemaakt tussen een “good leaver” die zonder problemen vertrekt en een “bad leaver” die vaak vertrekt omdat er een conflict of onwenselijke situatie heeft plaatsgevonden.

Blog
24.06.2024
Geld geleend bij familie: moet mijn ex-partner meebetalen aan de aflossing?

“Tijdens het huwelijk hebben wij onze woning verbouwd. Wij hebben daarvoor geld geleend bij mijn ouders. Nu ga ik scheiden. Mijn ex-partner wil niet meebetalen aan de aflossing van deze schuld.” Een veel voorkomende situatie. In deze blog geven wij enkele tips.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hazal Cengiz helpt je graag verder.