Event
25.03.2024
Geschreven door:
Bowien Ravesteijn

Neemt een werknemer ontslag? Check altijd of hij dat echt wil!

Als de werknemer zijn of haar arbeidsovereenkomst opzegt, dan heeft dat voor hem of haar meestal ingrijpende gevolgen. De werknemer heeft in dat geval geen recht op een transitievergoeding, een WW-uitzekering (uitkering vanuit het UWV bij werkloosheid) of een ZW-uitkering (uitkering vanuit het UWV bij ziekte). Er worden daarom strenge eisen gesteld aan een ontslag door de werknemer.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden

De werkgever mag een verklaring van de werknemer niet altijd opvatten als een opzegging van de arbeidsovereenkomst. In dit blog zetten wij de vragen op een rij die je als werkgever in zo’n geval in gedachten moet houden.

 • Vraag 1:
  Heeft de werknemer duidelijk en ondubbelzinnig verklaard dat hij/zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen?
 • Vraag 2:
  Komt de verklaring van de werknemer overeen met wat de werknemer wil bereiken (namelijk het beëindigen van de arbeidsovereenkomst)?
  In sommige gevallen heb je als werkgever de plicht om te onderzoeken of de verklaring van de werknemer afwijkt van de wil van de werknemer, dit is afhankelijk van de omstandigheden waarin de opzegging is gedaan. Denk hierbij aan een verklaring van de werknemer dat hij stopt, maar hij vervolgens wel dagelijks verschijnt om te komen werken. Of wanneer de werknemer heeft gezegd dat hij stopt in een emotionele toestand of tijdens ziekte. Ook kan je als werkgever de plicht hebben om de werknemer te informeren over de gevolgen van de opzegging. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van de opzegging.
 • Vraag 3:
  Heeft de werknemer opgezegd terwijl hij/zij niet onder de invloed was van een tijdelijke of blijvende verwarde geestestoestand?
  Als de werknemer tijdens het doen van de opzegging onder invloed is van een verwarde geestestoestand, dan geldt de opzegging niet en kan de opzegging achteraf ongedaan worden gemaakt. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werknemer heeft opgezegd terwijl hij/zij onder invloed was van drank, drugs, hevige emoties of ziekte.
 • Vraag 4:
  Heeft de werknemer (ook) schriftelijk verklaard dat hij/zij de arbeidsovereenkomst wil beëindigen?
  In de meeste gevallen is het op basis van de arbeidsovereenkomst of de CAO vereist dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet gebeuren. Dit houdt in dat de werknemer de arbeidsovereenkomst per brief of per mail moet opzeggen.

Als op alle hierboven gestelde vragen het antwoord “Ja” luidt, dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een (rechts)geldige opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer.

Als een van de antwoorden ontkennend beantwoord wordt, neem dan extra zorgvuldigheid in acht. Je kunt er dan immers niet zomaar vanuit gaan dat opzegging rechtsgeldig is.

In beide gevallen adviseren wij de werkgever om de werknemer haar opzegging schriftelijk te laten doen en deze opzegging vervolgens aan de (oud-)werknemer te bevestigen.

Heb je hulp nodig met het beoordelen van een opzegging van de werknemer? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, Lot Hirdes, Ali Arslan, Hazal Cengiz of Bowien Ravesteijn.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
15-.05.2024
Mag ik de sloten van het pand vervangen als mijn huurder een huurachterstand heeft?

Helaas komt het geregeld voor: een huurder die een (forse) huurachterstand heeft. Wij spreken regelmatig verhuurders die zich afvragen of zij in zo’n situatie de sloten van het pand mogen vervangen. Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over dit onderwerp. In dit artikel lichten we de uitspraak van de Hoge Raad toe.

Blog
08.05.2024
Het periodiek verrekenbeding is niet uitgevoerd. Wat nu?

Wat is een periodiek verrekenbeding? Het periodiek verrekenbeding is een afspraak die partners kunnen vastleggen in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, waarin zij de verrekening van inkomen en vermogen regelen. Het is een veel gekozen afspraak, die bij een scheiding vaak voor discussies zorgt. In dit artikel leggen wij uit wat een periodiek verrekenbeding precies is en hoe het werkt.

Blog
06.05.2024
Moet je als werkgever instemmen met beëindiging op verzoek van een langdurig zieke werknemer?

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever vanwege goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer bij een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit wordt de Xella-norm genoemd. Een werkgever is niet gehouden in te stemmen met het voorstel als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Onlangs oordeelde de Hoge Raad op welk moment beoordeeld wordt of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Bowien Ravesteijn helpt je graag verder.