Event
24.06.2024
Geschreven door:
Bowien Ravesteijn

De Bad leaver bepaling

In samenwerkingsovereenkomsten of aandeelhoudersovereenkomsten worden vaak “leaver bepalingen” opgenomen. Bij aandeelhoudersovereenkomsten zorgen deze bepalingen er voor dat een aandeelhouder in bepaalde situaties verplicht is om zijn aandelen in de onderneming aan te bieden aan de andere aandeelhouder(s) van de onderneming. Hierbij wordt er verschil gemaakt tussen een “good leaver” die zonder problemen vertrekt en een “bad leaver” die vaak vertrekt omdat er een conflict of onwenselijke situatie heeft plaatsgevonden.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Bad leaver: gevolgen en verplichtingen

Wanneer een aandeelhouder kwalificeert als een bad leaver dan zijn de gevolgen voor deze bad leaver-aandeelhouder groot. Ten eerste moet de bad leaver-aandeelhouder verplicht zijn aandelen in de onderneming aanbieden aan de andere aandeelhouder(s). Daarnaast wordt er in de aandeelhoudersovereenkomst bepaald tegen welke voorwaarden de bad leaver-aandeelhouder zijn of haar aandelen moet aanbieden. Vaak wordt hierbij opgenomen dat de bad leaver-aandeelhouder verplicht is om de aandelen aan te bieden tegen een koopprijs die flink lager is dan de marktwaarde of een reële prijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nominale waarde van de aandelen, welke in sommige gevallen slechts één euro bedraagt.

In de afgelopen periode is er in de literatuur geschreven over dit onderwerp en is er ook geprocedeerd over de vraag of deze gedwongen aanbieding tegen een lage waarde/prijs van de aandelen in overeenstemming zijn met de redelijkheid en billijkheid en of de bad leaver bepaling niet zou moeten worden aangemerkt als een boetebeding.

Of de bad leaver bepaling kwalificeert als boetebepaling is een kwestie van het uitleggen van de bepaling aan de hand van de haviltex maatstaf. Dit houdt in dat er in beginsel niet alleen naar de tekst van de bepaling wordt gekeken, maar ook naar de bedoeling van de partijen bij het opnemen van deze bepaling en naar wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten bij de uitleg van de bepaling.

Rechtbank Den Haag oordeelde op 20 juni 2018 over een bad leaver bepaling. Bij deze bepaling was er aansluiting gezocht bij het wetsartikel 7:678 BW dat gaat over ontslag wegens dringende reden. De rechter kwam hierbij tot het oordeel dat de bad leaver bepaling niet in strijd was met de redelijkheid en billijkheid en dat deze ook niet kwalificeerde als een boetebeding in de zin van artikel 6:91 BW.

Wij adviseren op basis van de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 22 juni 2018 om de bad leaver bepaling zo objectief en volledig mogelijk op te schrijven, zodat er weinig ruimte voor discussie overblijft. Het is in dat opzicht verstandig om aansluiting te zoeken bij de situatie dat de arbeids- of managementovereenkomst met de manager eindigt op grond van een dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW. Ook de gevolgen en andere omstandigheden, zoals de overdrachtsprijs, concurrentiebedingen, etc. moeten duidelijk worden opgenomen. Daarnaast adviseren wij de bad leaver bepaling niet als een boetebeding te formuleren.

Conclusie

Wanneer je er dus voor kiest om een bad leaver bepaling op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst of een aandeelhoudersovereenkomst, moet je rekening houden met de uitleg van deze bepaling aan de hand van de omstandigheden van het geval. Hierbij is het voor de geldigheid van de bepaling van grote waarde dat deze bepaling goed geformuleerd is. Wil je een bad leaver bepaling opnemen of laten controleren? Neem dan contact op met een van onze specialisten Ali Arslan, Jelle Damstra, Hasan Kaya, Linzy Sieljes of Bowien Ravesteijn.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
Wat je als verhuurder van woonruimte moet weten over de Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 is de Wet betaalbare huur in werking getreden. Daarmee gelden er nieuwe regels voor een grote groep huurders en verhuurders, onder meer op het gebied van maximale huurprijzen. Wij lichten de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot zelfstandige woonruimte toe.

Nieuws
15.07.2024
Hoge Raad: dynamisch cao-incorporatiebeding gaat mee over bij overgang van onderneming

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan voor de overname- en arbeidsrechtpraktijk. Bij een overgang van onderneming worden werknemers beschermd. De werknemers treden dan in principe automatisch in dienst van de overnemende partij, inclusief de bestaande arbeidsvoorwaarden. In de zaak die bij de Hoge Raad speelde ging het om de vraag of een dynamisch cao-incorporatiebeding van toepassing blijft bij overgang van onderneming. Zo’n dynamisch beding in een arbeidsovereenkomst bepaalt dat niet alleen de huidige cao van toepassing is, maar ook opvolgende versies daarvan.

Nieuws
01.07.2024
Ontwikkelingen over ESG en kansen en uitdagingen

In 2021 maakte de rechtbank in de Shell-zaak de weg naar civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen vrij als gevolg van schending van ongeschreven zorgvuldigheidsnorm op het gebied van ESG. Volgens de rechtbank moest Shell haar CO2-uitstoot verminderen, ondanks dat er daarvoor geen wettelijke basis was. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn de ondernemingen steeds meer bezig met duurzaamheidsinitiatieven. Grote ondernemingen zijn immers met ingang van het boekjaar van 2024 verplicht om te rapporteren over de effecten van de ondernemingsactiviteiten op duurzaamheidsaspecten. Die verplichting volgt uit Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Bowien Ravesteijn helpt je graag verder.