Event
28.03.2024
Geschreven door:
Hasan Kaya

Vraag aan Hoge Raad over de verplichting tot nieuwe financiering in WHOA

Kan een bank worden verplicht om nieuwe financiering onder gewijzigde voorwaarden te verstrekken, terwijl dat niet meer hoeft volgens de financieringsovereenkomst? Deze vraag is aan de Hoge Raad voorgelegd. Dit heet ‘cassatie in het belang der wet’ en is bedoeld om duidelijkheid te geven met het oog op andere gevallen. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het in vergelijkbare en toekomstige gevallen duidelijk hoe daarover wordt beslist.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Advies van de advocaat-generaal (AG)

De advocaat-generaal (AG) adviseert de Hoge Raad die vraag ontkennend te beantwoorden.

Waar gaat het om?

De WHOA maakt het mogelijk om een dwangakkoord met schuldeisers tot stand te brengen, zodat een faillissement van de onderneming wordt voorkomen. Vaak wordt aan de schuldeisers het voorstel gedaan om tegen betaling van een bepaald bedrag de rest van de schuld kwijt te schelden. De schuldeisers die met het voorstel niet akkoord gaan, kunnen dan onder omstandigheden door de rechtbank worden gedwongen.

Het voorstel dat aan de schuldeisers wordt gedaan moet door de onderneming worden gefinancierd. Dat kan onder andere door middel van (i) het aantrekken van nieuwe financiering en (ii) het behoud van bestaande financiering.

In de wet zijn er een aantal artikelen opgenomen die dat mogelijk maken. Zo kan de onderneming tijdens het traject blijven gebruikmaken van de rekening-courant faciliteit en wordt de nieuwe financiering onaantastbaar als de onderneming later toch failliet gaat. Normaal gesproken zou de curator in een faillissement de nieuwe financiering kunnen terugdraaien, waardoor de banken het risico liepen dat zij het gefinancierde bedrag nooit zouden terugzien.

Kernvraag aan de Hoge Raad

De vraag die nu aan de Hoge Raad is voorgelegd is of de bank van de onderneming die op basis van de financieringsovereenkomst eigenlijk de financiering mag opzeggen, toch kan worden verplicht om onder gewijzigde voorwaarden de financiering voort te zetten. Volgens de AG zijn daar grenzen aan en kan de bank niet tegen haar wil in worden verplicht om in te stemmen met wijziging van de financieringsovereenkomst om de financiering voort te zetten.

Het is nu wachten op de uitspraak van de Hoge Raad. In de regel doet de Hoge Raad binnen enkele maanden uitspraak nadat de vraag is voorgelegd. Wij houden het in de gaten.

Meer informatie of vragen?

Overweeg je ook een WHOA-akkoord aan te bieden of heb je vragen over bovenstaande? Neem snel contact op met Hasan Kaya, Ali Arslan, Jelle Damstra of Linzy Sieljes.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
15-.05.2024
Mag ik de sloten van het pand vervangen als mijn huurder een huurachterstand heeft?

Helaas komt het geregeld voor: een huurder die een (forse) huurachterstand heeft. Wij spreken regelmatig verhuurders die zich afvragen of zij in zo’n situatie de sloten van het pand mogen vervangen. Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over dit onderwerp. In dit artikel lichten we de uitspraak van de Hoge Raad toe.

Blog
08.05.2024
Het periodiek verrekenbeding is niet uitgevoerd. Wat nu?

Wat is een periodiek verrekenbeding? Het periodiek verrekenbeding is een afspraak die partners kunnen vastleggen in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, waarin zij de verrekening van inkomen en vermogen regelen. Het is een veel gekozen afspraak, die bij een scheiding vaak voor discussies zorgt. In dit artikel leggen wij uit wat een periodiek verrekenbeding precies is en hoe het werkt.

Blog
06.05.2024
Moet je als werkgever instemmen met beëindiging op verzoek van een langdurig zieke werknemer?

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever vanwege goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer bij een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit wordt de Xella-norm genoemd. Een werkgever is niet gehouden in te stemmen met het voorstel als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Onlangs oordeelde de Hoge Raad op welk moment beoordeeld wordt of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hasan Kaya helpt je graag verder.