Event
06.05.2024
Geschreven door:
Hazal Cengiz

Moet je als werkgever instemmen met beëindiging op verzoek van een langdurig zieke werknemer?

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever vanwege goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer bij een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit wordt de Xella-norm genoemd. Een werkgever is niet gehouden in te stemmen met het voorstel als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Onlangs oordeelde de Hoge Raad op welk moment beoordeeld wordt of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Wat is een slapend dienstverband?

Als een werknemer arbeidsongeschikt is dient de werkgever gedurende 104 weken het salaris door te betalen. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken niet wordt beëindigd, ondanks dat de werknemer geen werk meer verricht en ook geen salaris ontvangt. De Hoge Raad heeft in 2019 bepaald dat een werkgever moet instemmen met een verzoek van de werknemer om het slapend dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen, onder toekenning van een transitievergoeding. Een werkgever hoeft niet in te stemmen als die een gerechtvaardigd belang heeft bij het in stand houden van de arbeidsovereenkomst. Het bestaan van reële re-integratiemogelijkheden is een voorbeeld van een gerechtvaardigd belang.

Peildatum gerechtvaardigd belang

In maart 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld naar welk moment beoordeeld moet worden of er sprake is van een gerechtvaardigd belang van de werkgever. In de betreffende zaak was de werknemer ruim 30 jaar in dienst bij het ROC Twente, voordat hij vanwege arbeidsongeschiktheid uitviel. Na drie jaar verzoekt werknemer de werkgever om het dienstverband te beëindigen, met toekenning van een transitievergoeding. Dit wordt door het ROC geweigerd omdat voor de werknemer reële re-integratiemogelijkheden waren Een jaar later eindigt de arbeidsovereenkomst vanwege de bereikte pensioenleeftijd van de werknemer.

De Hoge Raad oordeelt dat het moment waarop de werknemer het beëindigingsvoorstel doet, bepalend is voor de beoordeling van het gerechtvaardigd belang van de werkgever, en niet het moment dat het dienstverband slapend werd. De werkgever kan tenslotte pas gehouden zijn om met het voorstel in te stemmen op het moment dat het voorstel wordt gedaan. Bij de beoordeling of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft moeten – voor zover van belang – ook feiten en omstandigheden worden betrokken die zich voor of na het beëindigingsvoorstel hebben voorgedaan. In deze zaak oordeelde de kantonrechter en het Gerechtshof dat het ROC een gerechtvaardigd belang had bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst, vanwege reële re-integratiemogelijkheden. De Hoge Raad heeft daar niet anders over geoordeeld. Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad de ingewikkelde Xella-uitzondering weer een stapje verder verduidelijkt.

Compensatie transitievergoeding door UWV

Wist je overigens dat je als werkgever de transitievergoeding die je betaalt aan een langdurig zieke werknemer gecompenseerd kan krijgen bij het UWV? De transitievergoeding en de loondoorbetaling gedurende twee jaar wordt als zo’n dubbele financiële verplichting gezien dat het UWV de werkgever compenseert voor deze dubbele last. Een aanvraag voor de compensatie kan je uiterlijk tot zes maanden na betaling van de transitievergoeding indienen. Let wel op! De opgebouwde transitievergoeding tijdens de periode van het slapend dienstverband komt niet voor compensatie in aanmerking.

Heeft jouw werknemer een verzoek gedaan om een slapend dienstverband te beëindigen, of heb je anderszins vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met Lot Hirdes, Ali Arslan, Bowien Ravesteijn of Hazal Cengiz.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
15-.05.2024
Mag ik de sloten van het pand vervangen als mijn huurder een huurachterstand heeft?

Helaas komt het geregeld voor: een huurder die een (forse) huurachterstand heeft. Wij spreken regelmatig verhuurders die zich afvragen of zij in zo’n situatie de sloten van het pand mogen vervangen. Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over dit onderwerp. In dit artikel lichten we de uitspraak van de Hoge Raad toe.

Blog
08.05.2024
Het periodiek verrekenbeding is niet uitgevoerd. Wat nu?

Wat is een periodiek verrekenbeding? Het periodiek verrekenbeding is een afspraak die partners kunnen vastleggen in hun huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, waarin zij de verrekening van inkomen en vermogen regelen. Het is een veel gekozen afspraak, die bij een scheiding vaak voor discussies zorgt. In dit artikel leggen wij uit wat een periodiek verrekenbeding precies is en hoe het werkt.

Blog
06.05.2024
Moet je als werkgever instemmen met beëindiging op verzoek van een langdurig zieke werknemer?

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat een werkgever vanwege goed werkgeverschap is gehouden in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer bij een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. Dit wordt de Xella-norm genoemd. Een werkgever is niet gehouden in te stemmen met het voorstel als een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft. Onlangs oordeelde de Hoge Raad op welk moment beoordeeld wordt of een werkgever een gerechtvaardigd belang heeft.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Hazal Cengiz helpt je graag verder.