Event
08.09.2023
Geschreven door:
Jelle Damstra

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt op 15 november 2023 in werking

Tot nu toe is het enige vereiste voor een turboliquidatie dat de vennootschap geen bezittingen meer heeft. Na een aandeelhoudersbesluit kan de vennootschap eenvoudig worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zij op te bestaan. Dat gaat veranderen met de invoering van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (TWTT).

Datum
20 april 2021
Tijd
09:00 - 18:00
Locatie
Op locatie
Direct aanmelden
Direct aanmelden
Aan het uitvoeren van een turboliquidatie worden voorwaarden verbonden.

Zo moet het bestuur (financiële) informatie verstrekken over achtergrond van de turboliquidatie, kan de rechter bij misbruik een bestuursverbod opleggen aan de bestuurder(s) en moeten schuldeisers de administratie kunnen raadplegen als de het bestuur niet de verplichte informatie verstrekt. Een turboliquidatie vraagt dan iets meer werk dan nu, maar dat neemt niet weg dat de turboliquidatie nog steeds een eenvoudige en snelle manier is om de vennootschap snel te beëindigen als deze geen baten meer heeft.

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar dit eerdere artikel over de TWTT waarin wij hier dieper op ingegaan zijn.

Inmiddels is bekend gemaakt dat deze wet op 15 november 2023 in werking treedt. De wet geldt in beginsel voor twee jaar, maar kan worden verlengd als de intentie bestaat om TWTT definitief in te voeren.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten Jelle Damstra, Ali Arslan of Hasan Kaya.

Uitgelicht voor jou

De wereld van het ondernemingsrecht staat nooit stil. Wij praten je vanuit onze expertise regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen.

Blog
07.12.2023
Voorkom discussie over een bonusregeling

Wanneer werkgever en werknemer een bonusregeling zijn overeengekomen, is de werkgever bij de uitkering van een bonus gehouden aan het beginsel van goed werkgeverschap. Dit houdt in dat de werkgever niet zomaar kan besluiten om geen bonus uit te keren aan een bepaalde werknemer. Onlangs heeft de rechtbank Limburg getoetst of de beslissing van werkgever om aan een werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt geen bonus uit te keren in overeenstemming is met het beginsel van goed werkgeverschap. In deze blog wordt deze uitspraak verder toegelicht.

Nieuws
01.12.2023
Niet voorzien in de financieringsbehoefte bij aanvang van onderneming levert een risico op voor bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

Recent hebben wij met succes bestuurders bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure die was ingesteld door de curator. Alle vorderingen van de curator zijn afgewezen. De curator had alle denkbare gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid aangevoerd. Eén van die gronden was bijzonder en die willen wij in deze bijdrage uitlichten: het bij aanvang van de onderneming niet kunnen voldoen aan de financieringsbehoefte van de onderneming.

Nieuws
16.11.203
Inloopdag Familierecht Zwolle 23 november 2023

Niemand zit op een echtscheiding en het proces eromheen te wachten. Naast dat het een emotioneel proces is, komen er veel praktische zaken bij kijken, zeker wanneer je een eigen onderneming hebt. In deze situatie is het van belang dat je goed advies en deskundige begeleiding krijgt van iemand die de situatie begrijpt en de wet- en regelgeving kent.

Heb je een vraag of wil je direct een adviesgesprek aanvragen?
Onze specialist Jelle Damstra helpt je graag verder.